Velg en side

Østlandssamarbeidet markerte 30 år med regionalt samarbeid

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 19. juni, 2023
En gruppe menn som står foran et maleri

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, flankert av de tidligere politiske lederne i Østlandssamarbeidet, Arne Øren og Ole Haabeth, i forbindelse med markeringen av Østlandssamarbeidets 30-årsjubileum. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Torsdag 8. juni ble 30-årsjubileet for etableringen av Østlandssamarbeidet markert. I forbindelse med jubileumsmiddagen ga politikerne tydelig uttrykk for at dette har vært et viktig samarbeid for fylkeskommunene i landsdelen.

I forbindelse med det siste ordinære representantskapsmøtet i denne valgperioden var det tid for noen markeringer. Fylkesordfører i Innlandet og leder i Østlandssamarbeidets representantskap, Even Aleksander Hagen, ble takket av ved møtets slutt. Hagen har åtte år bak seg som medlem av representantskapet, hvorav de siste fire årene som valgt politisk leder for Østlandssamarbeidet. Som takk for innsatsen og for sin stødige ledelse av representantskapet, fikk han overlevert en blomsterbukett av fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen. Vi spurte Hagen hva han tenker om samarbeidet i landsdelen.

– Østlandssamarbeidet er en velfungerende arena for å samle fylkene om felles prioriteringer, og jeg har satt stor pris på samarbeidet med både politikerkolleger og en dyktig administrasjon. Østlandet er tjent med å stå sammen i viktige politiske saker, fordi det gir oss større innflytelse. Særlig innen samferdsel har vi stått skulder ved skulder, men også på andre politikkområder er det ønskelig at vi snakker med en felles stemme. Jeg håper derfor at samarbeidet utvikles slik at landsdelen blir enda sterkere og enda mer slagkraftig i årene som kommer, sa Hagen.

Deretter var det avsluttende middag for det sittende representantskapet og jubileumsmarkering for Østlandssamarbeidet, som ble 30 år den 19. mars.

Even Aleksander Hagen får overrakt blomster av Siv Henriette Jacobsen.

Even Aleksander Hagen får overrakt blomster av Siv Henriette Jacobsen. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Oppstarten 30 år tilbake

Etter invitasjon fra Akershus fylkeskommune, ved fylkesordfører Ragnar Kristoffersen, ble det 1. oktober 1992 holdt et drøftingsmøte mellom representanter for fylkeskommunene på Østlandet, for å sondere interessen og mulighetene for et nærmere samarbeid.

Gjennom politisk behandling i fylkeskommunene ble det klarlagt at det var grunnlag for å gå videre på bakgrunn av de intensjoner som var nedfelt i drøftingsmøtet i Fredrikstad i oktober 1992. Akershus fylkeskommune innkalte til konstituerende møte i Østlandssamarbeidet 19. mars 1993.

På basis av vedtakene i de respektive fylkeskommunene opprettet Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommune Kontaktutvalget for fylkeskommunene på Østlandet – som kortversjon kalt Østlandssamarbeidet. Oslo kommune deltok på stiftelsesmøtet, men spørsmålet om deltakelse var på det tidspunkt ikke politisk behandlet i Oslo. Oslo kommune ble derfor ikke formelt medlem i samarbeidet før i juni 1994.

Fortidens betydning og framtidas utfordringer

F.v. Arne Øren, tidligere politisk leder i Østlandssamarbeidet, Mette Kalve, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Hanne Alstrup Velure, Innlandet fylkeskommune, og Ole Haabeth, tidligere politisk leder i Østlandssamarbeidet.

F.v. Arne Øren, tidligere politisk leder i Østlandssamarbeidet, Mette Kalve, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune og leder av Østlandssamarbeidets representantskap, Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Hanne Alstrup Velure, Innlandet fylkeskommune, og Ole Haabeth, tidligere politisk leder i Østlandssamarbeidet. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Arne Øren ledet Østlandssamarbeidets kontaktutvalg i flere perioder, siste gang fra 2003 til 2007. I sin tale under middagen trakk Øren trådene helt tilbake til Berlinmurens fall i 1989, som et bakteppe for ønsket om å styrke det regionale samarbeidet, både internt i landsdelen og med regioner rundt Østersjøen.

­– Betydningen av det internasjonale arbeidet i Østlandssamarbeidet var viktig ved oppstarten i 1993, og dagens situasjon i Europa viser at fylkeskommune på Østlandet også videre framover må prioritere samarbeidet med andre regioner i Nord-Europa, sa Arne Øren.

Ole Haabeth var leder av kontaktutvalget i perioden 2011-2015. I sin hilsning under jubileumsmiddagen var Haabeth tydelig på Østlandssamarbeidets betydning, da man i juni 2012 i en felles uttalelse krevde full utbygging av InterCity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer. Denne enigheten var svært viktig å få på plass.

– Østlandssamarbeidet har vært og bør også i framtiden være et potent og slagkraftig samarbeidsorgan for å samle landsdelens interesser overfor nasjonale myndigheter, sa Haabeth.

Bilder fra representantskapsmøtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier