Velg en side

Representantskapet

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ

Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ. Hver fylkeskommune har to medlemmer i representantskapet.

Representantskapet forvalter Østlandssamarbeidet etter samarbeidsavtalen og fører tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift. Viktige prinsipielle saker, strategi og handlingsprogram, årsrapportering, budsjett og regnskap er blant sakene som behandles i representantskapet.

Representantskapet kan også etablere andre politiske organer innenfor prioriterte politiske innsatsområder. I forrige fylkestingsperiode hadde Østlandssamarbeidet egne fagpolitiske utvalg for henholdsvis samferdsel og næring og kompetanse, i tillegg til et eget europaforum med valgt ledelse.

Representantskapet vil i 2024 ta stilling til om man skal videreføre modellen med fagpolitiske utvalg eller ikke. I desember 2023 har fylkeskommunene oppnevnt en politisk ad-hoc-gruppe, som fram til sommeren 2024 skal lede det interessepolitiske arbeidet med Nasjonal transportplan.​

Medlemmer

Fylkeskommunene har utpekt følgende medlemmer til representantskapet for inneværende fylkestingsperiode.

Innlandet

Fylkesordfører Thomas Breen (Ap)
Fylkestingsmedlem Aud Hove (Sp)

Oslo

Oslo oppnevner sine representanter i januar 2024.

Akershus

Fylkesrådsleder Anette Solli (H)
Fylkestingsmedlem Hoda Imad (Ap)

Buskerud

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H)
Fylkestingsmedlem Mons Ivar Mjelde (Ap)

Østfold

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap)
Fylkestingsmedlem Thor Hals (H)

Vestfold

Fylkesordfører Anne Strømøy (H)
Fylkestingsmedlem Are Karlsen (Ap)

Telemark

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap)
Fylkestingsmedlem Gunn Marit Helgesen (H)

Nyheter representantskapet

Kommende møter og arrangementer

Tidligere møter og arrangementer