Select Page

Betydningen av EØS-avtalen og samarbeid med EU for Østlandet

Betydningen av EØS-avtalen og samarbeid med EU for Østlandet

I år er det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Avtalen er Norges viktigste avtale, og har stor betydning for både norsk utenriks- og innenrikspolitikk. For å belyse avtalens utvikling og innvirkning siden 2012, satte regjeringen i 2022 ned et ekspertutvalg. Utvalgets rapport (NOU 2024:7) ble overlevert til utenriksminister Espen Barth Eide i april 2024.

Bli med på Østlandssamarbeidets og Osloregionens Europakontors europasamling 13. september for å:

  • Få en presentasjon av utvalgets rapport og hovedfunn ved Line Eldring, leder av utvalget og representant for Fellesforbundet.
  • Høre Utenriksdepartementets vurdering av innkomne høringsinnspill og veien videre for EØS-avtalen.
  • Delta i en diskusjon om EUs retning etter valget til Europaparlamentet i juni og dens betydning for EØS-avtalen, Norge, fylkeskommunene og kommunene.

Påmelding

Meld meg på

Bli med én annen person
Tribe Loading Animation Image

Program

09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Åpning og velkommen
Del 1 – EØS-utredningen – presentasjon av NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Innledning og presentasjoner ved utvalgsleder Line Eldring, Fellesforbundet, og en representant fra Utenriksdepartementet.

Panelsamtale med politikere og innledere om fylkeskommunene/kommunene og EØS – hva er det viktig å gripe fatt i framover? Deltakere fra salen involveres underveis.

12:00-12:30 Lunsj og mingling
Del 2 – Etter Europaparlamentsvalget i juni – hva skjer utover høsten og hvor vil EU bevege seg videre? Konsekvenser for EØS/Norge.

Innledning ved Marianne Riddervoll, professor ved Høgskolen Innlandet og forsker ved NUPI.

Panelsamtale med politikere og innleder – hva er sentralt for Norge og kommunene/ fylkeskommunene/ i dette bildet? Deltakere fra salen involveres underveis.

14:00 Avslutning og vel hjem