Velg en side

Østlandssamarbeidets høringsinnspill til EUs mobilitetspakke

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 1. mars, 2022
Tog under bro ved barcode

Foto: Kristian Singh-Nergård.

14. desember 2021 la EU-kommisjonen fram den nye mobilitetspakken Efficient And Green Mobility Package. Samferdselsdepartementet har i den forbindelse invitert norske aktører til å vurdere forslagene i mobilitetspakken. Østlandssamarbeidet har i dag sendt inn et høringsinnspill, som vi ønsker at Samferdselsdepartementet tar med seg videre i sitt høringsinnspill til EU, 16. mars 2022.

Den nye mobilitetspakken foreslår en revisjon av forordningen om det transeuropeiske transportnettverket, TEN-T-retningslinjene, inklusive en meddelelse om TEN-Ts utvidelse til naboland, revisjon av ITS-direktivet om intelligente transportsystemer i veitransporten, revisjon av strategien om bymobilitet, inklusive nye retningslinjer om slik mobilitet, og handlingsplan om grensekryssende passasjertransport med tog.

Østlandssamarbeidet presenterer felles og samordnede synspunkter for Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark til mobilitetspakken og oppfølgingen av denne i høringsdokumentet. Samferdselsdepartementet anmodes om å følge opp innspillene fra Østlandssamarbeidet i det norske innspillet til kommisjonen.

De fire fylkeskommunene er representert i Scandria Alliance gjennom Østlandssamarbeidet. Denne alliansen vil også gi felles innspill til TEN-T-forordningene og EUs mobilitetspakke, og Østlandssamarbeidet arbeider nå med å få gjennomslag for våre posisjoner i posisjonspapiret fra alliansen.

EUs mobilitetspakke kan få store konsekvenser for Norge og norsk samferdselspolitikk. Østlandssamarbeidet ser derfor fram til tilbakemelding fra departementet med svar på spørsmål og nærmere avklaring av konsekvenser av EUs mobilitetspakke i en norsk kontekst.

Høringsinnspillet kan leses i sin helhet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier