Velg en side

Gi dine innspill og vær med å påvirke utformingen av neste finansieringsperiode for Nordsjø- og Østersjøprogrammene!

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 11. april, 2024
Interreg European Union logo

Interreg er en sentral finansieringsmekanisme for europeisk samarbeid. Programmene støtter innovative løsninger på presserende utfordringer som global oppvarming, flomrisiko, rene hav, robuste samfunn og ny teknologi. Nå kan du være med å påvirke utformingen av neste finansieringsperiode for Interreg programmene i Nordsjø- og Østersjøregionen!

Interreg-midler har bidratt til utallige piloter og demonstrasjoner som har skapt endringer og forbedringer i Europa. Programmene har hjulpet regioner med å finne felles løsninger på felles utfordringer.

Europa står overfor nye utfordringer

I fremtiden trenger vi mer enn noen gang et sterkt Interreg-program. Europa står overfor flere store utfordringer, som for eksempel klimaendringer, digitalisering, migrasjon og sikkerhet. For å møte disse utfordringene trenger vi felles løsninger og samarbeid på tvers av landegrensene.

Østlandssamarbeidet er tildelt rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Dette programmet spiller en avgjørende rolle i å fremme samarbeid på tvers av landegrenser og regioner rundt Østersjøen. Vi er også medlem i overvåkingskomiteen for Interreg Nordsjøprogrammet.

EU-kommisjonen ønsker innspill fra deg

EU-kommisjonen ønsker nå innspill til neste programperiode for Interreg, og inviterer derfor alle til å komme med innspill til hvordan det kan legges til rette for mer målrettet og styrket samarbeid etter 2027.

Du kan gi ditt innspill ved å delta i de to parallelle spørreundersøkelsene her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier