Velg en side

Scandria Alliance fokuserte på transportkorridorer som er viktige for Østlandet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 8. november, 2023
Linda Carolina Ehnmark, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, innledet om Grønn Jyllandskorridor. På bildet peker hun på noe til venstre for bildet.

Linda Carolina Ehnmark, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, innledet om Grønn Jyllandskorridor. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Generalforsamlingen i Scandria Alliance ble holdt i Helsinki 6. og 7. november. Her fikk Oslo-Stockholm-korridoren og Grønn Jyllandskorridor spesielt fokus.

Oslo-Stockholm

Annette Lindahl Raakil, representant for Østlandssamarbeidet og nestleder i alliansen, sa i sin innledning at Scandria Alliance er en viktig arena for Østlandssamarbeidet. Hun påpekte også at Østlandssamarbeidet støtter arbeidet med å få realisert en ny jernbane fra Oslo til Stockholm innen prosjektet Oslo-Stockholm 2:55.

Pat Cox, tidligere president i Europaparlamentet og europeisk koordinator for TEN-T Scan-Med-korridoren i Europakommisjonen, uttrykte også sin støtte til arbeidet med Oslo-Stockholm-korridoren. Han mente at det er viktig å ha en sterk korridor mellom de to hovedstedene, spesielt etter åpningen av Fehmarnbelt-forbindelsen i 2029. Han takket også Scandria og CPMR for å ha inkludert korridoren i deres felles resolusjon.

Grønn Jyllandskorridor

Linda Carolina Ehnmark, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, innledet om Grønn Jyllandskorridor, en transportkorridor som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinentet via vei, jernbane og sjø. Prosjektet er et treårig Interreg-prosjekt med et totalbudsjett på € 2 437 733. Østlandssamarbeidet er med i referansegruppa til dette prosjektet.

Prosjektpartnerne vil foreslå og teste nye/forbedrede multimodale transportløsninger og løsninger for bærekraftige drivstoff. Man vil også bidra med innspill til nasjonale transportplaner i europeiske strategier og relevante EU-forskrifter.

I tillegg vil partnerne mobilisere for dialog mellom danske, norske og til slutt svenske transportmyndigheter om muligheter for investeringer i korridoren. De vil også beregne korridorens klimafotavtrykk og dens sosioøkonomiske effekter.

Korridoren spiller en viktig rolle for forbedret robusthet. Den er en av de viktigste leverandørene av gods til Sør- og Vest-Norge, så vel som Jylland i Danmark. En styrket Jyllandskorridor kan bære mer av godstrafikken som for tiden transporteres på den overfylte østlige ruten.

Korridoren forbinder også flere viktige havner til Scan-Med, noe som gir fleksibilitet og mindre avhengighet av spesifikk infrastruktur. I tillegg har korridoren en rolle når det gjelder militær mobilitet, spesielt forsterkninger fra NATO til Norden.

Nye assosierte medlemmer

Scandia Alliance ønsket også to nye assosierte medlemmer velkommen: Berlin-Brandenburg-avdelingen i det tyske forsyningskjedenettverket «Bundesverband Logistik» (BVL) og CNA-senteret for transport og logistikk Neuer Adler e.V. / Logistikkinitiativet Bayern.

Felles resolusjon

Scandia Alliance og CPMR Baltic Sea Commission Transport Working Group vedtok en felles resolusjon om å tilpasse seg et endret geopolitisk landskap: fremtiden for transport i Østersjøregionen og utvidet Europa. Resolusjonen oppfordrer beslutningstakere på nasjonalt og europeisk nivå til å:

  • Arbeide for et sterkt Connecting Europe Facility (CEF) 3 Transport-program som fokuserer på bærekraft og robusthet.
  • Involvere byer og regioner i utformingen av fremtidige transportpolitikk.
  • Utvikle grenseoverskridende forbindelser og baklandsforbindelser.
  • Støtte urbane knutepunkter.
  • Fremme grønn og multimodal godstransport.
  • Støtte forskning og utvikling innen bærekraftig transport.

Byene og regionene som er representert i Scandia Alliance og CPMR Baltic Sea Commission Transport Working Group, forplikter seg også til å jobbe sammen for å øke robustheten til det europeiske transportnettet.

Resolusjonen nevner strekningen Oslo-Gøteborg i forbindelse med punkt 3, som oppfordrer beslutningstakere til å «forsterke fokuset på å utvikle grenseoverskridende forbindelser, baklandsforbindelser, samt transportflaskehalser i det europeiske transportnettet, spesielt jernbanenettet, ved å avsette tilstrekkelig finansiering i europeiske og nasjonale programmer for å øke robustheten til det samlede nettverket og realisere det umiddelbare potensialet for tilgjengelighet samt romlig og regional utvikling av korridorregioner.»

Oppsummering

Scandria Alliance er et strategisk partnerskap mellom regioner og byer langs Scan-Med-korridoren. Alliansen arbeider for å fremme bærekraftig og effektiv transport og logistikk i regionen. Generalforsamlingen viste at transportkorridorer som er viktige for Østlandet, også prioriteres av alliansen. Slik støtte fra andre byer og regioner langs Scan-Med-korridoren viser at Scandria Alliance er en viktig samarbeidsarena for fylkeskommunene på Østlandet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier