Velg en side

Europakafé-episode om kompetanse for grønn omstilling

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 03.11.23
Stillbilde/bildekollasj fra videoen hvor Mads Gravås og Morten Stemre snakker om kompetanse for grønn omstilling. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

I denne Europakafeen diskuteres EU og Norges samarbeid innen kompetanse for grønn omstilling. EU har i de siste årene satt fokus på bærekraftig utvikling gjennom EUs grønne giv, og dette har skapt økt oppmerksomhet rundt behovet for kompetanse for grønn omstilling.

Mads Gravås, spesialutsending for utdanning fra den norske EU-delegasjonen, deler innsikt om hvordan EU samarbeider med medlemslandene og hvordan Norge er koblet til dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Han gir en oversikt over EUs kompetanseprioriteringer og hvordan Norge deltar i programmet Erasmus+.

Videoen gir en grundig forståelse av hvordan kompetansebehovene for grønn omstilling på kort og lang sikt vurderes av EU, samt de viktigste initiativene EU har lansert for å fremme kompetanse for grønn omstilling.

Videre lesning

European Year of Skills
Regjeringens strategi Erasmus+ og det europeiske utdanningsområdet
EUs kompetanseagenda

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier