Velg en side

Europakafé-episode om kompetanse for grønn omstilling

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 3. november, 2023
Stillbilde/bildekollasj fra videoen hvor Mads Gravås og Morten Stemre snakker om kompetanse for grønn omstilling. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

I denne Europakafeen diskuteres EU og Norges samarbeid innen kompetanse for grønn omstilling. EU har i de siste årene satt fokus på bærekraftig utvikling gjennom EUs grønne giv, og dette har skapt økt oppmerksomhet rundt behovet for kompetanse for grønn omstilling.

Mads Gravås, spesialutsending for utdanning fra den norske EU-delegasjonen, deler innsikt om hvordan EU samarbeider med medlemslandene og hvordan Norge er koblet til dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Han gir en oversikt over EUs kompetanseprioriteringer og hvordan Norge deltar i programmet Erasmus+.

Videoen gir en grundig forståelse av hvordan kompetansebehovene for grønn omstilling på kort og lang sikt vurderes av EU, samt de viktigste initiativene EU har lansert for å fremme kompetanse for grønn omstilling.

Videre lesning

European Year of Skills
Regjeringens strategi Erasmus+ og det europeiske utdanningsområdet
EUs kompetanseagenda

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier