Select Page

Østlandssamarbeidet vil følge kommende stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning

av Morten Stemre |
Publisert 27. June, 2024
Rader med bøker i et bibliotek.

Foto: <a href="https://unsplash.com/@syinq" target="_blank" rel="noopener">Susan Q Yin</a>.

Det er etablert en politisk ad hoc-gruppe for høyere yrkesfaglig utdanning i Østlandssamarbeidet. Gruppen skal følge arbeidet med den kommende stortingsmeldingen, og diskutere videre oppfølging av fylkeskommunenes felles strategi for samarbeidet om sektoren i landsdelen.

Den politiske ad hoc-gruppe ble konstituert i et møte 7. juni. Lederen av gruppen ble Joakim Ekseth, hovedutvalgsleder for utdanning i Innlandet fylkeskommune.

Ny stortingsmelding for sektoren

Regjeringen har tidligere annonsert at det skal komme en ny stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning våren 2025. Meldingen vil blant annet bygge på en evaluering av forrige fagskolemelding fra Deloitte, som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har vurdert og kommet med anbefalinger om videre arbeidet i et eget notat.

Både evalueringen og notatet fra HK-dir peker på utviklingsområder som berører fylkeskommunenes rolle i sektoren. Deloitte anbefaler blant annet at:

  • Fylkeskommunenes ansvar for sektoren – som eier, forvalter og som ansvarlig for regional kompetansepolitikk – bør avklares og tydeliggjøres.
  • Kunnskapsgrunnlaget i sektoren bør styrkes videre.
  • Det er behov for økt forutsigbarhet i sektoren, inkludert en reduksjon i omfanget av kortsiktig prosjektfinansiering.

Medlemmene i den politiske gruppen ønsker å følge opp den kommende meldingen i fellesskap. Fylkeskommunene er opptatt av å se på både rammevilkårene for sektoren generelt, og hvordan vekst og systematisk kvalitetsarbeid kan kombineres.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Østlandssamarbeidet

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har hatt et langvarig samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning, med en egen administrativ faggruppe som har vært tilknyttet ulike fagpolitiske utvalg.

I 2022 vedtok fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse en ny felles strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen. Et hovedmål for strategien er at samarbeid skal bidra til å sikre tilbudet av arbeidslivsrelevant utdanning, fordi fylkeskommunene mener det er nødvendig og kan være mer effektivt å kunne se kompetansebehov og tilbud i sammenheng på tvers av fylkesgrensene.

Den politiske gruppen støttet opp under vurderingene som lå til grunn for den felles strategien, og vil diskutere videre hvordan samarbeid mellom fylkeskommunene på Østlandet kan bidra til mer effektiv ressursbruk i forvaltningen av sektoren.

Artikkelen er skrevet av

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier