Velg en side

Scandria Alliance påvirker EUs transportpolitikk

av Jon Petter Arntzen, Kristian Singh-Nergård |
Publisert 1. november, 2023
Tog fra og til Gøteborg står på perrongen på Oslo S

Tog fra og til Gøteborg på Oslo S. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Scandria Alliance har blitt en stadig viktigere samarbeidsarena for å påvirke EUs transportpolitikk. Alliansen har vist sin betydning gjennom å påvirke EU-beslutninger om jernbaneinfrastruktur, klimagassutslipp i transportsektoren og arbeidet med å få fram utslippsfrie drivstoffalternativer.

Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid mellom byer og regioner i Nord-Europa, som ble etablert i 2019 med Østlandssamarbeidet som en av stifterne. Dette er en viktig samarbeidsarena som gir fylkeskommunene på Østlandet økt mulighet til å påvirke EU-beslutninger på samferdselsområdet. Samarbeidsalliansen har vært viktig for å få jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm inkludert i Scan-Med-korridoren. På årsmøtet i 2022 ble daværende fylkesråd i Viken, Annette Lindahl Raakil, valgt som en av nestlederne i alliansen.

Samarbeidet mellom regionene og byene langs korridoren forventes å bli enda viktigere de neste årene. På alliansens årsmøte i Helsinki 7. november skal det utformes og vedtas en felles resolusjon fra Scandria Alliance og CPMR Baltic Sea Commission om håndtering av utfordringer knyttet til transport, geopolitisk usikkerhet og klimakrise.

En allianse med større betydning

Det er viktig for fylkeskommunene i landsdelen å lykkes med sitt interessepolitiske arbeid mot nasjonale myndigheter, men fylkeskommunene påvirkes også av politiske beslutninger fra EU. For mindre fylkeskommuner i Norge er det krevende å bli sett og hørt i Brüssel.

– Scandria Alliance er en av flere viktige regionale samarbeidsarenaer der fylkeskommunene på Østlandet deltar. Samarbeid med regioner og byer langs Scan-Med-korridoren gir oss økt mulighet for å få politisk gjennomslag overfor europeiske institusjoner. Dette skjer blant annet ved at alliansen samler seg om felles standpunkter og posisjoner i viktige spørsmål, understreker Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune og medlem av Østlandssamarbeidets representantskap.

Arbeid med TEN-T og jernbane viser alliansens innflytelse

Et eksempel på alliansens betydning er dialogen i 2021 og 2022, hvor man lyktes med å utforme felles innspill og et felles posisjonsnotat i forbindelse med EU sitt arbeid med TEN-T-reguleringen. Et annet eksempel er utformingen av et felles visjonsdokument for å styrke jernbanens posisjon i den nordlige delen av Scan-Med-korridoren. Når byer og regioner på tvers av landegrensene blir enige om felles politiske posisjoner, vil det være lettere å få gjennomslag både hos nasjonale myndigheter og inn mot EU-systemet.

Reduksjon av klimagassutslipp

Gjennom Scandria Alliance er det også tatt initiativ for å styrke samarbeidet for å fremme utslippsfrie drivstoffalternativer på tvers av landegrensene. Dette er relevant for norske regioner og ikke minst for prosjektet “Energistasjoner for grønn næringstransport”.

Et nylig gjennomført seminar, arrangert av Scandria Alliance, fokuserte på avkarbonisering av godstransport. Representanter fra aktører og prosjekter langs Scan-Med-korridoren delte erfaringer og orienterte om fremtidige planer. Diskusjonen understreket betydningen av samarbeid mellom byer, regioner, drivstoffleverandører, fyllestasjonsoperatører og transportører for å etablere nødvendig infrastruktur for alternative drivstoff.

Styrking av jernbaneforbindelsene Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Scandria Alliance har siden oppstarten i 2019 vært tydelig i sin støtte til å få fortgang i arbeidet med å effektivisere og øke kapasiteten på jernbanestrekningene mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm.

Jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Gøteborg har lenge vært identifisert som en flaskehals i Scan-Med-korridoren. Det svenske Trafikverket og det norske Jernbanedirektoratet har nylig publisert en rapport der man oppfordrer til forsterket grensekryssende samarbeid for å oppnå nødvendige forbedringer. Dette handler både om kapasitet, tilgjengelighet og redusert reisetid.

I desember 2022 ble EU-landene enige om å inkludere jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm i Scan-Med-korridoren. Dette var en viktig seier for alle som har jobbet for effektivisering av jernbanen mellom de to hovedstedene.

Urolige tider og økt fokus på infrastruktur

Den vedvarende konflikten i Ukraina kan medføre endringer i transportsektoren. I forbindelse med det kommende årsmøtet i Helsinki, arrangerer Scandria Alliance og CPMR en felles konferanse hvor dette skal drøftes. Det er grunn til å tro at samarbeidet mellom regionene og byene langs Scan-Med-korridoren vil bli enda viktigere i årene som kommer.

I forbindelse med konferansen vil det bli utformet en felles resolusjon fra de to organisasjonene. Denne resolusjonen adresserer utfordringer knyttet til transport, geopolitisk usikkerhet og klimakrise. Den uttrykker støtte for utvidelse og styrking av transportkorridorer, behovet for økt øst-vest-transport i Skandinavia, klimatiltak i transportsektoren, og oppfordrer til involvering av byer og regioner i politikkutforming. Medlemmene forplikter seg til å fremme motstandskraften til det overordnede nettverket ved å utveksle informasjon, samarbeide og støtte forskning og utvikling for bærekraftig transport.

Hold deg oppdatert

Scandria Alliance er i frontlinjen når det gjelder ren og smart transport. For de siste oppdateringene, abonner på nyhetsbrevet deres her.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Kristian Singh-Nergård

    Kristian er seniorrådgiver for kommunikasjon i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier