Velg en side

Norsk nestleder og økt fokus på urbane knutepunkter

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 13. oktober, 2022
Scandria®Alliance General Assembly, Potsdam, Tyskland, 7. oktober 2022.

Scandria®Alliance General Assembly, Potsdam, Tyskland, 7. oktober 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

På generalforsamlingen i Scandria®Alliance var det bred enighet om å øke fokuset på byområdene langs Scan-Med-korridoren. Samtidig ble ny politisk ledelse valgt, med fylkesråd i Viken, Annette Lindahl Raakil, som nestleder.

Scan-Med-korridoren (Scandinavian-Mediterranean Corridor) strekker seg fra Finland og Sverige i nord, til øya Malta i sør, og inkluderer Norge, Danmark, Nord-, Sentral- og Sør-Tyskland, de industrielle kjerneområdene i Nord-Italia og de sør-italienske havnene. Kilde: Europakommisjonen.

Fredag 7. oktober var det klart for generalforsamling i Scandria®Alliance, i Potsdam i Tyskland. Scandria®Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet Scandria®2Act (2016–2019). Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet. På generalforsamlingen deltok representanter fra politikk og administrasjon i medlemsbyene og -regionene, samt tilknyttede medlemmer av nettverket, som universiteter, logistikkinitiativer og klyngeorganisasjoner.

Ny politisk ledelse

Ossi Savolainen, Regional Mayor, Helsinki-Uusimaa Regional Council, Guido Beermann, Minister of Infrasturcture and Federal State Planning of Land Brandenburg, Chairperson of the Scandria®Alliance General Assembly, og Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Det nye politiske ledelsen (f.v.) Ossi Savolainen, Regional Mayor, Helsinki-Uusimaa Regional Council, Guido Beermann, Minister of Infrasturcture and Federal State Planning of Land Brandenburg, Chairperson of the Scandria®Alliance General Assembly, og Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Kvarkenrådets styre, var ikke til stede. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Organisatoriske spørsmål sto på agendaen, og medlemmene vedtok å erstatte rotasjonsprinsippet for formannskapet med valg av leder annethvert år. Guido Beermann, minister of infrastructure and federal state planning i Land Brandenburg i Tyskland, ble gjenvalgt som leder. Nytt av året var at tre nestledere skulle velges. Her ble fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Annette Lindahl Raakil, valgt, og fikk selskap av Ossi Savolainen, regional mayor i Helsinki-Uusimaa Regional Council i Finland, og Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Kvarkenrådets styre.

Her forklarer Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune, og Annette Lindahl Raakil hvorfor det er viktig for fylkene på Østlandet at vi er med i Scandria®Alliance, og hva det betyr at vi nå har en norsk nestleder.

Viktig å flytte gods fra vei til bane

Siv Henriette Jacobsen deltok i paneldebatten om byområdene, eller de urbane knutepunktene, langs Scan-Med-korridoren. På spørsmål om det urbane knutepunktet Oslo, inkludert deler av Viken fylke, fra et sentraleuropeisk perspektiv, kan betraktes som et paradis for grønne mobilitetsløsninger, sa Jacobsen at man har hatt stor suksess med å introdusere elbiler i Norge, og spesielt i Oslo-området. Dette skyldes incentiver som for eksempel momsreduksjon og tilgang til kollektivfelt. Det er først og fremst på personbilmarkedet at man så langt har lyktes.

urbane knutepunkter er urbane områder der transportinfrastrukturen til det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T), slik som havner, passasjerterminaler, flyplasser, jernbanestasjoner, logistikkplattformer og godsterminaler lokalisert i og rundt et byområde, er forbundet med andre deler av den infrastrukturen og med infrastrukturen for regional og lokal trafikk. Kilde: TEN-T-retningslinjene (Regulation (EU) No. 1315/2013).

Siv Henriette Jacobsen, (Ap), fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune.

Siv Henriette Jacobsen, (Ap), fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Jacobsen framholdt videre at det passerer om lag 2700 lastebiler ved Svinesund i døgnet, og utfordringen er at disse ikke er nullutslippskjøretøy. Hun understreket at det jobbes med å legge til rette for at også de større kjøretøyene skal bli utslippsfrie. Fra norsk side jobbes det også med å oppfylle EUs og nasjonale ambisjoner om et skifte fra vei til jernbane- og sjøtransport. Dette er det viktigste vi kan gjøre for å redusere trykket i og rundt de urbane knutepunktene i byene. Her vektla hun at jernbanen mellom Oslo og Gøteborg må utbedres, i og med at store deler av denne strekningen er en flaskehals med enkeltspor. Det vil bli lagt ytterligere press på denne strekningen når Fehmarnbelt-tunnelen mellom Tyskland og Danmark åpner i 2029.

Grensekryssende forbindelser må prioriteres

Medlem av Europaparlamentet og Miljöpartiet de gröna i Sverige, Jakop Dalunde, la også vekt på grensekryssende forbindelser. Han mente at de er like viktige som høyhastighetstogforbindelser mellom byer innad i landet. Han ønsket seg bedre forbindelser helt til Tyskland og videre inn i Europa, men trakk også fram strekningen mellom Oslo og Gøteborg som viktig. Motorveier i og rundt storbyer blir tillagt for mye fokus, mente han.

De urbane knutepunktene spiller en stadig viktigere rolle i europeisk samarbeid, og spesielt for grenseoverskridende transportpolitikk. EU-kommisjonens forslag til reviderte retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) tar også hensyn til dette. Generalforsamlingen var enig i at fokuset på byområdene langs Scan-Med-korridoren må styrkes i året som kommer.

Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier