Velg en side

Årskonferansen for BSSSC satte fokus på grønn omstilling

av Ann Irene Sæternes, Kristian Singh-Nergård |
Publisert 15. september, 2023
Bilde fra en sesjon i plenum hvor fem personer sitter i stoler på scenen.

Foto: Ann Irene Sæternes.

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), en politisk nettverksorganisasjon for regioner i Østersjøregionen, holdt sin årskonferanse i Szczecin, Polen, 12. og 13. september. Under Vest-Pommerns formannskap var hovedtemaene bærekraftig energi, grønn mobilitet, innovasjon, samarbeid med regioner i Ukraina og ungdomsmedvirkning.

Bærekraftig energi, grønn mobilitet og Ukraina

Regionenes rolle i det grønne skiftet var tema på dag to av BSSSCs årskonferanse i Szczecin. Konferansen startet med en plenumsdebatt om utfordringene og mulighetene i den grønne omstillingen. Deretter ble det holdt tre tematiske sesjoner om bærekraftig energi, grønn mobilitet og innovasjon gjennom tverrfaglig dialog.

I innlegg og diskusjoner ble det løftet fram gode eksempler, nyttige verktøy og konkrete oppfølgingspunkter. BSSSCs arbeidsgruppe for innovasjonsoverføring har månedlige Zoom-møter den siste onsdag i hver måned. Alle som er interessert i å lære mer om det grønne skiftet, er velkommen til å delta.

En spesiell suksesshistorie fra konferansen var presentasjonen av BSSSCs prosjekt for styrket samarbeid med regioner i Ukraina, som allerede har vist lovende resultater. Schleswig-Holstein er tilbake i førersetet i BSSSC fra 1. januar 2024, og dette arbeidet vil bli videreført under deres formannskap.

Ungdomsmedvirkning et fyrtårn for BSSSC

Ungdom var også denne gang aktive under konferansen og bidro i de fleste sesjonene. BSSSC Youth sin høstsamling ble gjennomført i forkant av årskonferansen.

Ungdomsmedvirkning fikk også spesiell oppmerksomhet under årskonferansen. Dette har vært et kjernepunkt for BSSSC siden 2001, og fra 2005 har ungdomsnettverket i BSSSC hatt to representanter i styret med like rettigheter. Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, har hatt flere av disse opp gjennom årene. I 2023 er ungdomsmedvirkning et gjennomgående element i Østersjøsamarbeidet.

30 år med samarbeid

To menn håndhilser og holder en bjelle.

F.v. Olgierd Geblewicz, Marshall in West-Pomeranian Region og Werner Schwarz, Minister for Agriculture, Rural Areas, European Affairs and Consumer Protection of Land Schleswig-Holstein. Foto: Ann Irene Sæternes.

I år markerte BSSSC 30 år siden etableringen i Stavanger. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har vært aktive i BSSSC siden 1998, og siden 2000 har Østlandssamarbeidet valgt medlem og vara til styret i nettverket. Østlandssamarbeidet har hatt formannskapet i BSSSC i to perioder; 2006-2008 og 2017-2019.

Schleswig-Holsteins Europaminister, Gerd Walter, ledet BSSSC fra etableringen i 1993 og fram til 1998. Under konferansen ble stafettpinnen nok en gang sendt videre til Schleswig-Holstein. Denne gangen skal formannskapet ledes av Europaminister Werner Schwarz. Sekretariatet flyttes nå tilbake til Kiel, og Østlandssamarbeidet ser fram til å samarbeide med Schleswig-Holstein om å videreutvikle nettverket og styrke samarbeidet mellom regionene i Østersjøregionen.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier