Velg en side

Europakafé-episode om energi

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 5. september, 2023
Stillbilde/bildekollasj fra videoen med Ragnar Semundseth og Morten Stemre. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

I denne Europakafeen tar vi for oss energi, og utfordringer knyttet til energi både i et EU-perspektiv og på fylkesnivå. Med oss i studio er Ragnar Semundseth, spesialutsending for energi ved Norges delegasjonen til EU.

I flere tiår har de fleste tenkt på Norge som et land med en overflod av energi. I dag er vi bevisst på utfordringene med et kommende kraftunderskudd og effektbalansen her på Østlandet. Og fordi vi skal gjennom en omfattende grønn omstilling blir det nødvendig at vi øker den fornybare energiproduksjonen og utvikler kraftnettet enda raskere enn det vi har gjort hittil.

Det har også kommet en ny global naturavtale og regjeringen har annonsert at det kommer en ny nasjonal naturplan. Energiutfordringene skal altså løses samtidig som vi blir bedre på natur- og miljøvern og på bærekraftig arealforvaltning.

Dette er ikke bare en norsk utfordring, men også et svært viktig tema for EU. Vi har fått med oss Ragnar Semundseth, spesialutsending for energi ved Norges delegasjonen til EU, til å snakke om dette temaet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier