Velg en side

Europakafé-episode om demokrati og sivilsamfunnet i Europa

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 31. mai, 2023
Stillbilde/kollasj fra videoen hvor Morten Stemre og Jean-Christophe Delmas diskuterer demokrati og sivilsamfunnet i Europa. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

I denne episoden av Europakafé har vi fått med oss Jean-Christophe Delmas, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, for å snakke om demokrati under press i Europa.

Vi ser nærmere på krisene i Europa, som utløser press mot demokratiet og hvorfor det er viktig å inkludere og lytte til sivilsamfunnet i disse tider. Et sterkere sivilsamfunn kan gi mer motstandsdyktige demokrati. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å styrke sivilsamfunnet i de 15 mottakerlandene. Bedre levekår og en rettferdig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling for innbyggerne i de fattigste landene i EU er med på å styrke demokratiet i Europa.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier