Velg en side

Krever enda bedre forutsetninger for ungdomsmedvirkning i fylkeskommunene

av Morten Stemre |
Publisert 9. november, 2022
Bilde av Camilla Tollefsen fra Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune.

Camilla Tollefsen fra Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune, på dialogmøte med representantskapet, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Ungdomsorganene i Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, kom med klare oppfordringer til både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene på Østlandet, om hvordan de kan gjøre ungdomsmedvirkningen i eget fylke enda bedre.

Representanter fra ungdomsorganene i Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark var samlet i Fredrikstad 2.-3. november. De diskuterte hva som er viktig for god ungdomsmedvirkning i fylkeskommunene, både med i utgangspunkt i hva som fungerer godt og mindre godt i egne fylker, og erfaringer fra andre fylkeskommuner i Norge.

Etter grundige diskusjoner i plenum og i grupper stemte ungdommene over en serie med forslag som ble lagt fram for Østlandssamarbeidets representantskap i et dialogmøte 3. november.

Bedre kontakt mellom politikere og ungdomsråd

ØstsamUng på dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap i Fredrikstad, 3. november 2022.

ØstsamUng på dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap i Fredrikstad, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

ØstsamUng er opptatt av å styrke kontakten mellom politikere i fylkeskommunen og ungdomsorganene, og at ungdomsorganene må bli mer synlig overfor politikerne. Derfor ønsker ungdommene både taletid i fylkesting/bystyre, og møte- og talerett i fylkesutvalg, hovedutvalg, gruppemøter og lignende. Ungdommene poengterte at andre fylkeskommuner allerede har disse ordningene, og at de fungerer godt der.

ØstsamUng ønsker også at flere politikere fra fylkeskommunene deltar på møtene i ungdomsorganene.

Ungdommene understreket også at det er viktig at fylkesadministrasjonen bidrar til å skape gode møteplasser mellom politikere og ungdomsorgan, og at det er viktig å skape lavest mulig terskel for å ta kontakt begge veier.

Selvstendighet, involvering og administrativ støtte

Kristine Slettom fra Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd.

Kristine Slettom fra Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Ungdomsorganene selv må kunne velge hvilke saker de ønsker å behandle. ØstsamUng mener derfor at sakslisten til møtene må lages av ledelsen i ungdomsorganet sammen med administrasjonen. For å gi best mulig forutsetninger for god saksbehandling og medvirkning er det også viktig med en grundig orientering om sakene fra administrasjonene.

Tidlig involvering er nødvendig for å få til reell medvirkning. Derfor var ØstsamUng opptatt av at både politikere og administrasjon må vite hva ungdomsorganene kan brukes til, og at administrasjonene involverer ungdomsorganene tidlig i arbeidet med saker, blant annet plan- og strategisaker.

For å skape nok selvstendighet er det i tillegg viktig at politikerne prioriterer tilstrekkelig budsjett til ungdomsorganet, så det kan gjennomføres nok møter og ekstraordinære møter ved behov. Ungdommene framhevet også betydningen av tilstrekkelig koordinatorressurser, for å sikre en god koordinator med nok tid til å følge opp ungdomsorganet.

For å lykkes som ungdomsorgan er det viktig å forstå rollene til organet og hvordan fylkeskommunene fungerer. Derfor er det nødvendig at nye medlemmer i ungdomsorganene får en god folkevalgtopplæring så tidlig som mulig i perioden.

Nasjonalt ungdomsråd

De fylkeskommunale ungdomsorganene arbeider også med opprettelsen av et eget nasjonalt ungdomsråd for å sikre bedre og bredere ungdomsmedvirkning på nasjonalt nivå. ØstsamUng ba om at fylkeskommunene vedtar støttevedtak til initiativet, som Vestfold og Telemark fylkeskommune allerede har gjort.

ØstsamUng sammen med Østlandssamarbeidets representantskap i dialogmøte i Fredrikstad, 3. november 2022.

ØstsamUng sammen med Østlandssamarbeidets representantskap i dialogmøte i Fredrikstad, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Artikkelen er skrevet av

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier