Velg en side

BSSSC ber Østersjørådet ta et sterkere politisk lederskap i regionen

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 21.02.23 |
Oversiktsbilde fra styremøte i BSSSC, februar 2023

Foto: Minna Lempinen, Region Southwest Finland

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) oppfordrer Østersjørådet til å gjeninnføre toppmøtene for stats- og regjeringssjefer i Østersjølandene, som ble stoppet etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Sterkt politisk lederskap er viktig for samarbeidet i regionen, og dialogen mellom organisasjonene for byer, regioner og land vil tjene på tettere koordinering. Dette er noen av punktene BSSSCs styre har spilt inn til prosessen Østersjørådet nå gjennomfører om sin framtid. De foreslår også etablering av en «Energy Security Task Force» samt å styrke Østersjørådets kobling til EUs Østersjøstrategi.

Sirkulær økonomi og resirkulering av tekstilavfall

Styret i BSSSC var samlet i Turku, Finland, 1. og 2. februar. Fylkesordfører i Viken og leder i Østlandssamarbeidets Europaforum, Roger Ryberg, deltok i møtet sammen med Jonathan Øverlid-Heidegård, fra Viken ungdomsråd, som representerte BSSSC Youth. På dagsorden sto blant annet sirkulær økonomi med fokus på tekstilavfall, EUs regionalpolitikk etter 2027, transport, ungdomsmedvirkning, samarbeid med Ukraina og rapporter fra ulike organisasjoner og program.

Gruppebilde av styret i BSSSC på befaring, februar 2023

Foto: Jenni Suominen, Region Southwest Finland

Styret besøkte bedriften RESTER Oy, og fikk innblikk i hvordan Finland fronter utviklingen innen resirkulering av tekstiler. Fra 2025 skal alle land i EU/EØS ha systemer og løsninger for å ta hånd om tekstilavfall. Finland har allerede innført dette i sin lovgivning.

– Håndtering av tekstilavfall er et utfordrende område og utvikling av sirkulære modeller på dette området er svært viktig, sa Roger Ryberg og takket vertskapet for et godt program. – Vi vil se til dere i Finland for å lære!

Permanent plass for ungdommene

Styrets medlemmer fikk også en orientering om Baltic Youth Forum, som bygger på Erasmus+-prosjektet Baltic Sea Youth Platform, der BSSSC var en av partnerne. Takket være det norske formannskapet i Østersjørådet 2021/2022 har prosjektet nå fått en permanent plass i Østersjørådet med økonomisk støtte fra landene.

– I de tider vi lever i er det spesielt viktig å legge til rette for at ungdom kan møtes på tvers av landegrenser for dialog og å lære av hverandre, understreket Roger Ryberg i møtet.

Ungdomsrepresentanter til de styrende organer skal velges under våren og BSSSC Youth vil gjerne være representert.

– Det er viktig å involvere oss ungdommer mer i planlegging av arrangement for ungdom og årskonferansen, sier Jonathan Øverlid-Heidegård. – Det snakkes mye om ungdomsmedvirkning, men det er viktig at vi involveres tidlig, slik at vi kan være med å sette våre saker på dagsorden i stedet for at dette blir bestemt for oss.

Her kan du lese oppsummering fra styremøte i BSSSC (PDF).

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier