Velg en side

Bioøkonomi og regionalt samarbeid i fokus på BSSSCs årskonferanse

av Ann Irene Sæternes |
Publisert 31. oktober, 2022
BSSSCs årskonferanse oktober 2022

BSSSCs årskonferanse oktober 2022. Foto: Ann Irene Sæternes.

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) sin årskonferanse 2022 fant sted i Palanga, Litauen 17.-19. oktober. Årets konferanse var den første fysiske samlingen siden 2019, og tema denne gang var «Bioeconomy – building a sustainable future».

Vertskapet for konferanse var Klaipeda Region, et samarbeid mellom sju kommuner helt vest i Litauen. Regionen grenser til Østersjøen og til den russiske enklaven Kaliningrad. Situasjonen i Østersjøregionen, i lys av krigen i Ukraina, utgjorde også et bakteppe for BSSSCs årskonferanse.

Regionalt samarbeid viktig

Tema for dag én var «Et nytt Europa og Østersjøregion etter 24. februar». Dette ble diskutert i en paneldebatt, der fylkesordfører i Viken og styremedlem i BSSSC fra Østlandssamarbeidet, Roger Ryberg, deltok. Debatten drøftet utfordringer i lys av diverse kriser; post pandemi, krig og klima. Representanter fra nasjonale myndigheter, regioner og kommuner deltok i panelet, og gjennomgangstonen var at det regionale samarbeidet er viktigere enn noen gang.

I og med at Tyskland nå har formannskapet både i det parlamentariske samarbeidet (Baltic Sea Parliamentary Conference) og i regjeringssamarbeidet (Council of Baltic Sea States), ble det satt søkelys på deres rolle. Tyskland er også det landet i Europa som har måttet snu sin utenriks- og forsvarspolitikk totalt i lys av Russlands krigføring. Johannes Schraps, medlem av den tyske Forbundsdagen, innrømmet av Tyskland burde lyttet mer til de små landene angående Russland.

Roger Ryberg la vekt på betydningen av å fortsette det gode samarbeidet og å bygge tillit.

– Alenegang er ingen løsning, sa Ryberg. – Vi bør møtes oftere på politisk nivå, bygge enda sterkere bånd mellom land, regioner og kommuner, samt legge til rette for mer konkret prosjektsamarbeid. «Keep calm and implement!»

Aktivt ungdomsnettverk

Eivind Merok, programme manager Biovalley, og Ingrid Elisabeth Volungholen, Ungdommens fylkesting i Innlandet på BSSSC Youth Camp Palanga, Litauen, 15-19. oktober 2022.

Eivind Merok, programme manager Biovalley, og Ingrid Elisabeth Volungholen, Ungdommens fylkesting i Innlandet på BSSSCs årskonferanse i Palanga, Litauen, 15-19. oktober 2022. Foto: Morten Stemre.

BSSSCs ungdomsnettverk deltok aktivt under årskonferansen, og Ryberg takket for deres initiativ og inspirasjon.

– Økt dialog og samhandling med innbyggerne, og spesielt ungdom, er viktig i den situasjonen vi står i, og for det framtidig samarbeidet i Østersjøregionen. De unges engasjement er sentralt for demokratiet, og de driver fram den grønne omstillingen, sa Ryberg.

Biovalley Innlandet bidro faglig til økta om sirkulær bioøkonomi. STRING-samarbeidet ga innspill i økta om fornybar energi, og orienterte om prosjektet GREATER4H med etablering av hydrogenstasjoner langs transportkorridoren mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I tillegg var det en fagøkt som fokuserte på den blå bioøkonomien.

Oppsummering fra BSSSCs årskonferanse 2022 (PDF).
Bilder fra ungdomsdelen til fri bruk mot kreditering finner du her.

BSSSC Youth Camp, Palanga, Litauen, oktober 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier