Velg en side

Fruktbart nettverksmøte om IKT-miljøer og EU-samarbeid

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 29. august, 2022
Håvard Haugrud, Hamar game collective, på nettverksmøte for Internasjonal gruppe på Hamar, 22. august 2022.

Håvard Haugrud, Hamar game collective, på nettverksmøte for Internasjonal gruppe på Hamar, 22. august 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård

22. august inviterte Østlandssamarbeidet, Innlandet fylkeskommune og Hamarregionen til nettverkssamling på PARK Hamar. Formålet med nettverkssamlingen var å oppnå bedre kontakt og kjennskap mellom IKT-miljøene i Mjøsbyen og fylkeskommunene, og skape kontaktflater mellom Innlandet fylkeskommune og representanter for Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det ble også gitt en kort gjennomgang av hvilke muligheter som ligger for digital utvikling i EU-programmer som Norge deltar i.

Solid IKT-miljø i Innlandet

Den første bolken handlet om IKT-miljøer i Innlandet. Etter at direktør i Hamarregionen, Eli Bryhni, hadde ønsket velkommen, introduserte Erik Hagen fra Innlandet fylkeskommune, programmet. Deretter var det klart for klyngen VRINN, representert ved klyngeleder Keith Mellingen.

VRINN er en klynge av Norske selskaper, som jobber med VR, AR og spillifisering. Klyngen tilbyr medlemmene en plattform for å utveksle ideer, utvikle prosjekter og i fellesskap fremme utviklingen av fremtidig læring. De hjelper også bedrifter med å nettverke internasjonalt, å markedsføre seg og å utvikle seg videre.

Les mer om:
VR (virtual reality – kunstig virkelighet)
AR (augmented reality – utvidet virkelighet)
Spillifisering (gamification)

Hovedfokuset for klyngen er såkalt «oppslukende læring». Det man legger i dette er at disse teknologiene kan brukes i læring, opplæring og kunnskapsoverføring. Dette er nyttig da medlemmene er aktive innen et bredt spekter av disipliner, inkludert helsevesen, krisehåndtering, beslutningstaking og operativ støtte. Mellingen vektla muligheten for god undervisning uten å behøve å reise langt, enten det er opplæring i hjerte-lungeredning, brannslukking eller for å lære om arkitektur i gamle hus som er gjort tilgjengelig i en kunstig virkelighet.

Neste ut var Hamar game collective, ved daglig leder Håvard Haugrud. Hamar Game Collective arrangerer interessante foredrag, workshops, sosiale sammenkomster med mer. De jobber for å videreutvikle spillutviklingsbransjen, og knytter sammen de beste og flinkeste utviklerne fra hele Norge.

Nettverksleder Gunn Mari Rusten holdt en orientering på vegne av Digital Innlandet. Digital Innlandet er et nettverk bestående av virksomheter som utvikler eller bruker digitale løsninger og digital kompetanse. De jobber for å anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi. Nettverket har fokus på å være brobygger mellom bransjer og virksomheter, og etablerer samarbeid med nettverk og klynger, organisasjoner, bransjeforeninger, næringsutviklingsaktører og offentlig sektor. Her ønsker de å bidra til at forskningsbasert kunnskap anvendes i næringslivet.

Sist ut var seniorrådgiver ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU Gjøvik, Inge Moen. Instituttet satser på forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester, og Moen ga en interessant innføring i cybersikkerhet og instituttets engasjement i European Cyber Security Challenge (ECSE).

I 2023 skal NTNU arrangere finalen i ECSE. Arrangementet går av stabelen i Vikingskipet på Hamar i oktober 2023, og der samles ungdom fra 25-30 europeiske land til internasjonal lag-konkurranse i cybersikkerhet.

I bolk to ga internasjonal rådgiver i Innlandet fylkeskommune, Sebastian Blomli, og fagsjef Europa i Østlandssamarbeidet, Ann Irene Sæternes, korte orienteringer om EU-programmer der norske aktører kan søke om finansiering av prosjekter innen digitalisering. Den tredje bolken inneholdt korte presentasjoner fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune om IKT-relaterte klynger og nettverk og aktuelle EU-prosjekter.

Alt i alt ga dette en god innsikt i IKT-miljøet i Mjøs-området, innspill til å utnytte mulighetene sammen, og å knytte kontaktene for videre samarbeid for alle partene.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonen fra møtet kan du ta kontakt med sekretariatet.
Programmet for nettverksmøtet kan du se her (PDF)
Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Internasjonal gruppe på Hamar, august 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier