Velg en side

Scandria Alliance med TEN-T-høringsinnspill

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 23. juni, 2022
Tog fra og til Gøteborg står på perrongen på Oslo S

Tog fra og til Gøteborg på Oslo S. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Det nye høringsinnspillet fokuserer på urbane noder, multimodale transportkjeder, flerdrivstofftilnærming, grenseoverskridende deler av Scan-Med-korridoren, samt styringsspørsmål. For Østlandssamarbeidets del er de grenseoverskridende korridorene Oslo-Gøteborg og Jyllandskorridoren spesielt viktige.

14. desember 2021 la EU-kommisjonen fram den nye mobilitetspakken Efficient And Green Mobility Package. Den nye mobilitetspakken foreslår en revisjon av forordningen om det transeuropeiske transportnettverket, eller TEN-T som det ofte forkortes til. 1. mars sendte Østlandssamarbeidet inn et høringsinnspill til Samferdselsdepartementet, før departementet sendte sitt høringsinnspill til EU. Nå har også Scandria Alliance gitt et felles innspill til TEN-T-forordningene og EUs mobilitetspakke.

Hva er Scandria Alliance?

Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid, hvor Østlandssamarbeidet deltar på vegne av fylkeskommunene på Østlandet. Alliansen består av regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland, og medlemskapet her gir fylkene i Østlandssamarbeidet en bedre mulighet for å få gjennomslag i EU.

Viktige grenseoverskridende korridorer

Her forklarer Kåre Pettersen (V), medlem av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Annette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, hvorfor Jyllandskorridoren og strekningen Oslo-Gøteborg må prioriteres.

Les mer på nettsiden til Scandria Alliance.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier