Velg en side

Samarbeid i Østersjøregionen i krevende tider

av Ann Irene Sæternes |
Først publisert 22.06.22 |
Debattdeltakere, Brussel, juni 2022

Debattdeltakere, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU

16. juni var rundt 40 deltakere samlet i Norges hus i Brussel for et seminar, som en del av Interreg Østersjøprosjektet, Let’s Communicate, hvor Østlandssamarbeidet er partner. Målsettingen med seminaret var å presentere Norges perspektiv på samarbeidet i Østersjøregionen, med spesielt fokus på resultatene fra det norske formannskapet i Østersjørådet 2021/2022.

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU.

Innledningsvis fikk deltakerne en orientering om status for arbeidet i EUs Østersjøstrategi, samt høre om visjoner og strategier for utvikling av Østersjøregionen mot 2040. Etter seminaret var det lagt til rette for et nettverksarrangement for deltakerne.

Seminaret ble gjennomført i nært samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske EU-delegasjonen i Brussel. Ann Irene Sæternes, fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets sekretariat, hadde rollen som moderator.

Økt dialog og samarbeid

Norge har hatt økt dialog og samarbeid med organisasjoner og nettverk fra lokalt og regionalt nivå, herunder BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), UBC (Union of Baltic Cities) og CPMR-Baltic Sea Commission, som en av sine prioriteringer i formannskapsperioden. Disse organisasjonene var invitert til en paneldebatt om bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, for å utnytte potensialet og bidra til grønn omstilling i hele regionen.

Representanter for det det norske og det tyske utenriksdepartementet, altså det utgående og det innkommende formannskap i Østersjørådet, og EU kommisjonens direktorat for by- og regionutvikling, DG REGIO, var også med i debatten.

Let’s Communicate

Let’s Communicate prosjektet utgjør et kommunikasjonspunkt for intern og ekstern informasjon og promosjon av Østersjøstrategien. På norsk side har prosjektet hatt som formål å få fram gode historier og informasjon fra Østersjøsamarbeidet, med norske deltakere, samt å koble norske aktører bedre på de ulike politikkområdene og prosjektene i Østersjøregionen. Deltakelsen i prosjektet er en del av Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

Du kan se flere bilder fra seminaret her.

Baltic Sea Region event in Brussel 16.06.22 programme (PDF)
VASABs presentasjon (PDF)
Deklarasjonen fra ministermøtet i CBSS i Kristiansand, Norge 25. mai (PDF)

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier