Velg en side

Samarbeid i Østersjøregionen i krevende tider

av Ann Irene Sæternes |
Publisert 22. juni, 2022
Debattdeltakere, Brussel, juni 2022

Debattdeltakere, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU

16. juni var rundt 40 deltakere samlet i Norges hus i Brussel for et seminar, som en del av Interreg Østersjøprosjektet, Let’s Communicate, hvor Østlandssamarbeidet er partner. Målsettingen med seminaret var å presentere Norges perspektiv på samarbeidet i Østersjøregionen, med spesielt fokus på resultatene fra det norske formannskapet i Østersjørådet 2021/2022.

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU.

Innledningsvis fikk deltakerne en orientering om status for arbeidet i EUs Østersjøstrategi, samt høre om visjoner og strategier for utvikling av Østersjøregionen mot 2040. Etter seminaret var det lagt til rette for et nettverksarrangement for deltakerne.

Seminaret ble gjennomført i nært samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske EU-delegasjonen i Brussel. Ann Irene Sæternes, fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets sekretariat, hadde rollen som moderator.

Økt dialog og samarbeid

Norge har hatt økt dialog og samarbeid med organisasjoner og nettverk fra lokalt og regionalt nivå, herunder BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), UBC (Union of Baltic Cities) og CPMR-Baltic Sea Commission, som en av sine prioriteringer i formannskapsperioden. Disse organisasjonene var invitert til en paneldebatt om bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, for å utnytte potensialet og bidra til grønn omstilling i hele regionen.

Representanter for det det norske og det tyske utenriksdepartementet, altså det utgående og det innkommende formannskap i Østersjørådet, og EU kommisjonens direktorat for by- og regionutvikling, DG REGIO, var også med i debatten.

Let’s Communicate

Let’s Communicate prosjektet utgjør et kommunikasjonspunkt for intern og ekstern informasjon og promosjon av Østersjøstrategien. På norsk side har prosjektet hatt som formål å få fram gode historier og informasjon fra Østersjøsamarbeidet, med norske deltakere, samt å koble norske aktører bedre på de ulike politikkområdene og prosjektene i Østersjøregionen. Deltakelsen i prosjektet er en del av Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

Baltic Sea Region event in Brussel 16.06.22 programme (PDF)
VASABs presentasjon (PDF)
Deklarasjonen fra ministermøtet i CBSS i Kristiansand, Norge 25. mai (PDF)

Du kan se flere bilder fra seminaret her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier