Velg en side

Samarbeid i Østersjøregionen i krevende tider

av Ann Irene Sæternes |
Først publisert 22.06.22
Debattdeltakere, Brussel, juni 2022

Debattdeltakere, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU

16. juni var rundt 40 deltakere samlet i Norges hus i Brussel for et seminar, som en del av Interreg Østersjøprosjektet, Let’s Communicate, hvor Østlandssamarbeidet er partner. Målsettingen med seminaret var å presentere Norges perspektiv på samarbeidet i Østersjøregionen, med spesielt fokus på resultatene fra det norske formannskapet i Østersjørådet 2021/2022.

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022

Ann Irene Sæternes, Brussel, juni 2022. Foto: Norges delegasjon til EU.

Innledningsvis fikk deltakerne en orientering om status for arbeidet i EUs Østersjøstrategi, samt høre om visjoner og strategier for utvikling av Østersjøregionen mot 2040. Etter seminaret var det lagt til rette for et nettverksarrangement for deltakerne.

Seminaret ble gjennomført i nært samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske EU-delegasjonen i Brussel. Ann Irene Sæternes, fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets sekretariat, hadde rollen som moderator.

Økt dialog og samarbeid

Norge har hatt økt dialog og samarbeid med organisasjoner og nettverk fra lokalt og regionalt nivå, herunder BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), UBC (Union of Baltic Cities) og CPMR-Baltic Sea Commission, som en av sine prioriteringer i formannskapsperioden. Disse organisasjonene var invitert til en paneldebatt om bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, for å utnytte potensialet og bidra til grønn omstilling i hele regionen.

Representanter for det det norske og det tyske utenriksdepartementet, altså det utgående og det innkommende formannskap i Østersjørådet, og EU kommisjonens direktorat for by- og regionutvikling, DG REGIO, var også med i debatten.

Let’s Communicate

Let’s Communicate prosjektet utgjør et kommunikasjonspunkt for intern og ekstern informasjon og promosjon av Østersjøstrategien. På norsk side har prosjektet hatt som formål å få fram gode historier og informasjon fra Østersjøsamarbeidet, med norske deltakere, samt å koble norske aktører bedre på de ulike politikkområdene og prosjektene i Østersjøregionen. Deltakelsen i prosjektet er en del av Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

Baltic Sea Region event in Brussel 16.06.22 programme (PDF)
VASABs presentasjon (PDF)
Deklarasjonen fra ministermøtet i CBSS i Kristiansand, Norge 25. mai (PDF)

Du kan se flere bilder fra seminaret her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier