Velg en side

EØS og regional påvirkning i fokus på studietur til Brussel

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 13.06.22
Marius Vahl, direktoratet for regional- og bypolitikk, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022

Marius Vahl, direktoratet for regional- og bypolitikk på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022
Foto: Kristian Singh-Nergård

Det var et tettpakket program som ventet 25 politikere og representanter fra administrasjonene i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Oslo i Brussel i månedsskifte mai/juni. Ønsket om studieturen ble fremmet av medlemmene av Østlandssamarbeidets Europaforum på høstmøtet i 2021. Medlemmene ønsket å få impulser utenfra, informasjon og gode eksempler, samt informasjon om handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Det er viktig for fylkespolitikerne å være med på en slik studietur fordi som regional politiker har du klare forpliktelser til å jobbe med Europa-spørsmål, sier fylkesordfører i Viken og leder av Østlandssamarbeidets Europaforum, Roger Ryberg. – Vi er små i europeisk sammenheng, men vi er viktige for utviklingen, og den stopper ikke ved landegrensene. Over landegrensene finner vi fellesskap, og da utvikler man politikk.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører Viken fylkeskommune og leder for Østlandssamarbeidets Europaforum, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører Viken fylkeskommune og leder for Østlandssamarbeidets Europaforum, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

EØS og utdanning

Første bolk ble gjennomført i EFTA House i hjertet av det europeiske distriktet i Brussel. Her ønsket visegeneralsekretær i EFTA, Hege M. Hoff, velkommen, før direktør i EFTAs indre markedsdivisjon, Marit Andria Schage, holdt et innlegg om EØS-avtalens muligheter for tidlig påvirkning.

Deretter var det klart for orienteringer fra norske nasjonale eksperter i EU-kommisjonen. Først ut var Guillaume Jagle fra direktoratet for utdanning og kompetanse, som orienterte om Erasmus+, som er verdens største utdanningsprogram. Den norske regjeringens ambisjoner for norsk deltakelse i Erasmus+ er økt kvalitet og relevans, og at det skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer som knytter seg til inkludering, mangfold, digital og grønn omstilling.

Kjerstin Torpmann-Hagen fra direktoratet for sysselsetting, sosiale saker og integrering, orienterte om lærlinger og voksenopplæring gjennom European Alliance for Apprenticeships (EFfA), med fokus på kunnskapsdeling, nettverksbygging og «benchlearning». Bolken ble avsluttet med en orientering om EØS-midlene, ved Marius Vahl fra direktoratet for regional- og bypolitikk.

Grønn mobilitet, «smart villages» og regionalpolitikk

Andre bolk for dagen foregikk i Norges hus i Brussel. Her ønsket nestleder ved Norges delegasjon til EU og ambassadør til Belgia, Per Strand Sjaastad, velkommen. Deretter fikk reisefølget en orientering om TEN-T og EUs arbeid med grønn mobilitet, og hva det betyr for regionene og hvordan det jobbes for å påvirke, ved Executive Director Policy and Think Tank i CPMR-sekretariatet (Conference of Peripheral and Maritime Regions), Nicolas Brookes.

Guillaume Corradino, direktør Euromontana-sekretariatet, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022

Guillaume Corradino, direktør Euromontana-sekretariatet, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 31. mai 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

Direktør Guillaume Corradino fra Euromontana-sekretariatet orienterte om EUs distriktspolitikk og om initiativet «Smart villages». Euromontana jobber blant annet med å fremme fjellregionenes styrke og merverdi for Europas utvikling, og legge til rette for økt samarbeid mellom fjellregionene i Europa.

Dagen ble rundet av med en orientering om regionalpolitikk, samhørighet og bypolitikk, ved regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

Regional påvirkning i Brussel

Osloregionens Europakontor, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 1. juni 2022

Gunnar Selvik, direktør Osloregionens Europakontor, på Østlandssamarbeidets studietur til Brussel 1. juni 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

Dag to startet i Osloregionens Europakontors lokaler hvor Gunnar Selvik, direktør i ORE og medarrangør av studieturen, ønsket velkommen. Denne bolken handlet utelukkende om regional påvirkning, og først ut var Jacqueline Spuijbroek og Sophie Vogelaar fra Region Syd-Hollands Brusselkontor. De innledet om mobilitet og det grønne skiftet, og mer spesifikt om arbeidet med å etablere en hydrogenregion.

Bolken ble avsluttet med Sven Kastö og Martin Broberg fra Region Syd-Sveriges Brusselkontors orientering om bio- og sirkulær økonomi og det grønne skiftet, og direktør for Berlins Europakontor, Volker Löwe, og Lisa Dippl fra Region Brandenburgs Brusselkontors orientering om viktige saker for tyske regioner i EU.

– Vi har fått helhetsbilde av hva du treffer her nede, enten du er ny eller gammel i gamet, sier Roger Ryberg, som er godt fornøyd med studieturen. – Jeg synes vi fikk konkrete eksempler, og en god debatt med svenskene og tyskerne i den siste bolken om regional påvirkning. Det var en innertier.

– Økt kunnskap er et godt grunnlag for samarbeid, og vi står sterkere sammen, svarer Ryberg på spørsmål om hvorfor det er viktig for fylkene på Østlandet å samarbeide om europapolitiske spørsmål. – I det daglige får 70% av alle vedtak som vedtas i Brussel konsekvenser for arbeidet i regionene. Lovverket som vedtas får konsekvenser helt ned på fylkes- og kommunenivå. Det er krevende arbeid, og det krever masse planlegging, men det er verdt det.

Programmet fra studieturen finner du her (PDF).
Ønsker du å få tilsendt presentasjonen fra studieturen kan du ta kontakt med sekretariatet.
Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Studietur til Brussel mai/juni 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier