Velg en side

Europaforum i dialog om norsk europapolitikk og Interreg

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 18.05.22
Eivind Vad Petersson (AP), Statssekretær i Utenriksdepartementet i dialog med Østlandssamarbeidets Europaforum i Oslo, 6. mai 2022.

Eivind Vad Petersson (AP), Statssekretær i Utenriksdepartementet i dialog med Østlandssamarbeidets Europaforum i Oslo, 6. mai 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

Fredag 6. mai gjennomførte Østlandssamarbeidets Europaforum dialogmøte med statssekretær i Utenriksdepartement (UD), Eivind Vad Petersson, og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Kjersti Bjørnstad. På agendaen stod både norsk europapolitikk og betydningen av Interreg.

Forumet var opptatt av hva krigen i Ukraina betyr for energipolitikk, energisikkerhet og omstilling til grønn energi – og Norges rolle i denne sammenheng. De tok også opp Norges bistand i krigen og hvordan den på virker norsk forsvarspolitikk. Statssekretær Vad Petersson viste til de betydelige endringene som krigen har ført med seg i Europa og framhevet spesielt endringene i tysk politikk. Energiforsyning er blitt sikkerhetspolitikk og Norge sees på som en stabil og forutsigbar energileverandør. Det er økt fokus på karbonfangst og lagring, og på omstilling til mer fornybar energi. Statssekretær Vad Petersson kom også inn på oppstart av utredningen om EØS-avtalen og regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU for 2022/2023. Regjeringen er opptatt av dialog med fylkeskommunene i europapolitikken og statssekretæren oppfordret til å være framoverlente og komme med innspill og synspunkter.

Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet i dialog med Østlandssamarbeidets Europaforum i Oslo, 6. mai 2022.

Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet i dialog med Østlandssamarbeidets Europaforum i Oslo, 6. mai 2022.
Foto: Kristian Singh-Nergård

I møtet med statssekretær Bjørnstad kom forumet med klare forventninger til at regjeringen i 2023 tilbakefører de 36 millionene som ble tatt fra Interreg-postene i 2022-budsjettet. Interregs betydning for små aktører i kommuner og næringsliv ble vektlagt. Videre ble Interreg-programmenes prioritering av grønn omstilling framhevet – herunder bidrag til energiomstilling, næringsutvikling innen bioøkonomien, maritime næringer og helse og omsorg. Interreg bygger broer og sikrer grenseoverskridende samarbeid som vil ha stor betydning i dagens situasjon, med Ukraina-krigen som bakteppe, samt for oppbyggingen etter pandemien. Bjørnstad gikk langt i å love at departementet vil prioritere Interreg, og oppfordret til å holde farten oppe og utvikle prosjekter i den nye programperioden.

I tillegg til dialog med de to statssekretærene fikk forumet også en oppdatering fra EU ved Ambassaderåd Wolfgang Behrendt, EUs delegasjon til Norge.

Her finner du program (PDF) og oppsummering (PDF) fra forumets møte.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Østlandssamarbeidets Europaforum i Oslo mai 2022

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier