Velg en side

Representantskapet satte følgene av krigen i Ukraina på dagsorden

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 7. april, 2022
Norsk og ukrainsk flagg utenfor Oslo Rådhus

Norsk og ukrainsk flagg utenfor Oslo Rådhus
Foto: Kristian Singh-Nergård

Østlandssamarbeidets representantskap satte i sitt møte 1. april søkelys på situasjonen i Europa. Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) fra Utenriksdepartementet var invitert til å innlede om den sikkerhetspolitiske situasjonen i lys av krigen i Ukraina, hvordan krigen påvirker Norges samarbeid med EU og konsekvenser av krigen for Norges samarbeid med Russland.

Vad Petersson viste til at krigen i Ukraina har ført til store endringer på veldig kort tid i det europeiske samarbeidet. EU står mer samlet enn på lenge, og Sverige og Finland vurderer medlemskap i NATO. Norge følger EUs reaksjoner og sanksjoner overfor Russland. Vad Petersson viste også til at EU omtaler Norge som sin nærmeste partner i sitt nye sikkerhetspolitiske kompass.

Eivind Vad Petersson (Ap), statssekretær Utenriksdepartementet

Eivind Vad Petersson (Ap), statssekretær Utenriksdepartementet. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Forholdene internt i Russland ble nevnt, og statssekretæren framhevet at Russland fortsatt er Norges naboland. For tiden er det lite bilateralt samarbeid, og mye av det Norge har brukt tid på å bygge opp av dialog og samarbeid vil bli ødelagt. Vad Petersson la vekt på at Regjeringen ikke har noe ønske om å stoppe alt folk-til-folk-samarbeid med Russland. Russland er suspendert fra ulike samarbeids-plattformer i Østersjøen og i Barentsregionen på ubestemt tid. Også det subregionale samarbeidet BSSSC, der Østlandssamarbeidet er med, har vedtatt å suspendere alt samarbeid med russiske regioner. Uttalelsen fra BSSSC kan leses her (PDF).

Utfordrende flyktningsituasjon

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder Oslo

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder Oslo. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Flyktningsituasjonen som følge av krigen ble også berørt. Polens rolle, og spesielt utfordringene for byer som Warszawa med over 400 000 flyktninger, ble trukket fram. Oslo kommune og fylkeskommunene på Østlandet er i gang med forberedelser for mottak og integrering av ukrainske flyktninger. Fylkespolitikerne har også gitt uttalelser om krigen og bevilget midler til støtte for Ukrainas befolkning. Gjennom organisasjonen Eurocities har Oslo vært i dialog med flere av de store byene i Ukraina som nå er i krig. Det er sterke historier som formidles fra politisk ledelse i disse byene. Økt europeisk og nordisk samarbeid framheves nå som viktig fra fylkeskommunenes side. Det er tid for dialog om Norges forhold til Europa.

Europas sanksjoner mot Russland vil få stor betydning for russisk økonomi, men krigen og sanksjonene får også konsekvenser for den globale økonomiske utviklingen, blant annet for prisene på matvarer og energi.

Konsekvenser av krigen for energisikkerhet, energipriser og omstillingen til grønn energi

Jaran Rystad, CEO i Rystad Energy

Jaran Rystad, CEO i Rystad Energy. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Krigens innvirkning for energisektoren var det andre temaet som Representantskapet ønsket å sette søkelys på i sitt møte. Her orienterte Jaran Rystad, CEO i Rystad Energy, om energisikkerhet, energipriser og grønn energi – det såkalte energitrilemma. Nå sammenfaller interessene for alle disse tre, og det grønne skiftet er svaret på utfordringene Europa og verden står overfor. Investeringer i grønn energi er også billigere enn fossil. Rystads anbefaling er å bygge ut sol og vind i stor skala, så vil markedet selv ordne utfasing av olje og gass. Ifølge Rystad kan Norge fortsette å være en stor energinasjon ved å satse på sol og vind koblet til henholdsvis batterier og hydrogen (ammoniakk). Jaran Rystad påpekte også at 60% av russisk gas til Europa kan erstattes av andre kilder. Europa har nå seks til ni måneder på å gjøre omstillingen og være klare til neste vinter. Norge og norsk gass kan utgjøre en betydelig part i løsningen.

Flere bilder fra møtet kan sees her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier