Velg en side

Aud M. Riseng ny leder av Administrativ samferdselsgruppe

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 15. juni, 2021
Bildekollasj av Aud Riseng og Knut Sletta.

Aud M. Riseng og Knut Sletta.

I mandagens møte i Administrativ samferdselsgruppe benyttet leder Knut Sletta anledningen til å takke for seg. Sletta går nå over i ny stilling som jernbanedirektør. Håkon Johnsen går inntil videre inn som Slettas erstatter, som representant for Viken fylkeskommune.

Aud M. Riseng fra Innlandet fylkeskommune ble deretter enstemmig valgt som ny leder. Riseng har vært samferdselssjef for Innlandet fylkeskommune siden januar 2020. Det var også enighet om å utsette valg av nestleder til neste møte.

«Det har vært spennende og lærerikt å lede den administrative samferdselsgruppa, og jeg takker alle for tilliten som er vist meg,» sier avtroppende leder Knut Sletta. «Sammen har vi gjort en god jobb med å sikre administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene. Østlandssamarbeidet er viktig for utvikling av fremtidsrettet infrastruktur, og jeg ønsker Aud og resten av gruppa lykke til videre.»

«Østlandssamarbeidet er en svært viktig samarbeidsarena både politisk og administrativt,» sier nyvalgt leder Aud M. Riseng. «Sammen blir vi et sterkt lag, som får innflytelse. Vi har mange felles problemstillinger og sammen kan vi utarbeide felles løsninger. Når vi er enige og snakker samme språk så får vi en veldig sterk stemme. Dette samarbeidet kan utvikles og breddes ut enda mer enn det vi gjør i dag. Det skal vi jobbe videre med.»

Både av de øvrige fylkeskommunene og sekretariatet ble Knut takket for sin gode innsats som leder av gruppa, og ønsket lykke til videre i jobben med å lede Jernbanedirektoratet.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier