Select Page

Nye representanter i Scandria Alliance og BSSSC 

av Eira Kamhaug |
Publisert 8. March, 2024
Dekorativ bakgrunn for nettsidene for europapolitisk samarbeid

Østlandssamarbeidets valgkomité har i møte 28. februar utpekt nye representanter til Scandria Alliance og BSSSC.

Både Scandria Alliance og Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) er viktige arenaer for vår region for politisk påvirkning og samarbeid utover Norges grenser. Anne Strømøy (Vestfold, H) ble utpekt til å representere Østlandssamarbeidet på politiske møter i Scandria Alliance, med Annette Lindahl Raakil (Østfold, SP) som vara. Til å representere Østlandssamarbeidet på politiske møter og styremøter i BSSSC ble Aud Hove (Innlandet, SP) utpekt med Bjørn Rudborg (Telemark, AP) som vara.

Bilde av Anne Strømøy fra en konferanse hvor hun holder et innlegg.

Anne Strømøy. Høyre, Vestfold.
Foto: Rolf Marthinsen.

Portrettbilde av Aud Hove.

Aud Hove. Senterpartiet, Innlandet.
Foto: Senterpartiet.

Kort om Scandria Alliance

Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid mellom byer og regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling, politisk påvirkning og nettverksbygging jobber alliansen for bærekraftig regional utvikling for regioner og byer langs Scan-Med-korridoren, ved å ta i bruk grønne og smarte transportløsninger. Alliansen arbeider med temaer som utslippsfrie drivstoff, multimodal transport, digitalisering og grensekryssende infrastruktur. Ytterligere informasjon om samarbeidet finner du på alliansens egen nettside: https://scandria-alliance.eu På østlandssamarbeidet nettsider kan du også lese mer om alliansen: https://www.ostlandssamarbeidet.no/kategori/samferdsel-og-infrastruktur/scandria-alliance/

Kort om Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner (fylker, amt, län, delstater, kommuneregioner) i landene rundt Østersjøen – Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. Organisasjonen har en viktig rolle i å fremme regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet. Organisasjonen jobber i perioden 2024-2025 blant annet med:

  • Lobbyarbeid inn mot ny regionalpolitikk etter 2027 og nytt langtidsbudsjett i EU
  • Ungdomsmedvirkning – BSSSC Youth
  • Demokrati
  • Bærekraftig mobilitet
  • Maritime spørsmål

Ytterligere informasjon om organisasjonene finner du på deres egne nettsider: scandria-alliance.eu og bsssc.com

På østlandssamarbeidet nettsider kan du også lese mer om BSSSC.

Artikkelen er skrevet av

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier