Select Page

Østlandssamarbeidet i NTP-møter hos Samferdselsdepartementet og på Stortinget

av Eira Kamhaug |
Publisert 21. February, 2024
Illustrasjonsfoto Stortinget

Onsdag 7. februar ble det gjennomført tre møter om Nasjonal Transportplan (NTP) på politisk nivå mellom Østlandssamarbeidet og representanter fra ulike fraksjoner i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Torsdag 8. februar ble det gjennomført tilsvarende møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), ledet delegasjonen fra Østlandssamarbeidet ifm. møtene på Stortinget, mens hovedutvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven (Ap) ledet delegasjonen ifm. møtet i samferdselsdepartementet.

Bilde av deltakerne på møte, oppstilt.

Bilde fra ett av tre møter på Stortinget. Fra venstre: Audun G. Bonde, byrådssekretær Miljø & samferdsel Oslo.
Fylkestingsmedlem Aud Hove (Sp). André Skjelstad (V). Trond Helleland (H). Karoline Bjørklund, politisk rådgiver (H)
Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel Akershus fylkeskommune.

Bilde av deltakerne på møte, oppstilt.

Fra venstre: Iselin Vistekleiven, hovedutvalgsleder samferdsel i Innlandet Fylkeskommune. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund (AP). Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel Akershus fylkeskommune.

I tillegg til å understreke at klima- og miljøhensyn må være styrende for prioriteringene i ny NTP 2025-2036 slik at klimamålene kan nås, er fylkeskommunene tydelige på at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene nå må prioriteres. På møtene i Stortinget og i samferdselsdepartementet ble det fra Østlandssamarbeidet også understreket at kollektivtransport (med særlig fokus på jernbane og Intercity) må prioriteres – både når det gjelder investeringer og drift.

Det synes å være bred enighet på tvers av partigrensene om at man denne gangen må få på plass en mer realistisk NTP som kan gjennomføres. Fra Ap og Sp sine representanter i komiteen og i samferdselsdepartementet ble det på møtene også understreket at man videre framover vil legge mer vekt på å utnytte kapasiteten på eksiterende infrastruktur, framfor alltid å skulle bygge nytt.

Etter at stortingsmeldingen legges fram før påske, vil Østlandssamarbeidet følge opp med nye interessepolitiske aktiviteter frem til Stortingets sluttbehandling før sommeren. Sammen med NHO og Osloregionen skal det blant annet arrangeres et lunsj-seminar om NTP mandag 29. april.

Les mer om Østlandssamarbeidets arbeid med Nasjonal Transportplan

Om den politiske ad hoc-gruppen

Østlandssamarbeidet har oppnevnt en politisk ad hoc-gruppe som koordinerer fylkeskommunenes arbeid med Nasjonal transportplan 2025-2036. Gruppen ledes av Iselin Vistekleiven, hovedutvalgsleder samferdsel i Innlandet Fylkeskommune, med nestleder Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel Akershus fylkeskommune. Øvrige medlemmer av styringsgruppen er:

Christoffer A Wand, hovedutvalgsleder samferdsel BFK

Andun G. Bonde, byrådssekretær Miljø & samferdsel Oslo

Knut Anvik, hovedutvalgsleder samferdsel VFK

Rune Fredriksen, hovedutvalgsleder samferdsel ØFK

Anne-Nora Oma Dahle, hovedutvalgsleder samferdsel TFK

Artikkelen er skrevet av

  • Eira Kamhaug

    Eira er kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier