Velg en side

Østlandssamarbeidet på CED med de grensekryssende korridorene på agendaen

av Kristian Singh-Nergård, Jon Petter Arntzen |
Publisert 17. april, 2024
Fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy, står foran en forsamling og holder innlegg under Connecting European Days i april 2024.

Fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy, holder innlegg under Connecting European Days, april 2024. Foto: Jon Petter Arntzen.

Connecting Europe Days (CED) i Brussel er en årlig begivenhet som samler beslutningstakere, fagfolk og bedrifter fra hele Europa for å diskutere fremtiden for Europas transportnettverk. I år var fylkeskommunene på Østlandet godt representert under CED.

EUs reviderte retningslinjer for de transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) ble lansert under CED. Dette er en omfattende lovgivning som også får betydning for norsk samferdselspolitikk, og Nasjonal transportplan (NTP 2025-2036) må sees i sammenheng med revidert TEN-T. Årets CED ble ellers sterkt preget av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, der transportnettverkenes betydning for sikkerhet og beredskap ble fremhevet. Konferansen hadde også stort fokus på utfordringene og muligheten knyttet til finansiering av infrastrukturprosjekter i de ulike transportkorridorene. 

Østlandspolitikerne deltok aktivt

Fylkeskommunene på Østlandet deltok i en rekke møter, paneler og workshops om en rekke temaer, inkludert fremtiden for TEN-T, grønn transport, digitalisering av transportsektoren og interregionalt samarbeid. 

Fylkesordfører Anne Strømøy, fra Vestfold fylkeskommune, deltok som politisk representant fra Østlandssamarbeidet på et seminar i regi av Scandria Alliance, med tittelen «Moving Europe to the next decade: Europe’s network in times of economic uncertainty». Strømøy hadde ansvar for å oppsummere seminaret, og her trakk hun fram betydningen av at transportsektoren må levere på klimaområdet. Hun minnet samtidig om at Jyllandskorridoren vil være et viktig supplement til de øvrige transportkorridorene som knytter Sør-Norge til resten av Europa.

Fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim, fra Akershus fylkeskommune, deltok i panelsamtalen, sammen med direktør for transport i Hamburg, Tina Wagner, og Europaparlementsmedlemmene Henna Virkkunen og Bogusław Liberadzki. Snortheim påpekte behovet for å styrke de grensekryssende korridorene fra Oslo til henholdsvis Gøteborg og Stockholm.

Et av høydepunktene for Østlandssamarbeidets delegasjon var et møte i regi av Scandria Alliance, der de fikk mulighet til å møte EUs koordinator for Scan-Med-korridoren, Pat Cox. Her ble igjen de grensekryssende transportkorridorene løftet fram, samtidig som oppfølgingen av revidert TEN-T ble drøftet.

En viktig arena for Østlandssamarbeidet

CED gir fylkeskommunene på Østlandet en unik mulighet til å delta i diskusjoner om fremtiden for Europas transportnettverk, og påvirke beslutninger som vil ha direkte innvirkning på regionen.

Dette er også en arena hvor man kan knytte kontakter med andre regioner, nasjoner og aktører i transportsektoren, noe som kan føre til nye samarbeidsprosjekter, investeringer og kunnskapsutveksling. Her får man også tilgang til den siste informasjonen og kunnskapen om transportpolitikk, teknologi og innovasjon. Dette kan hjelpe fylkeskommunene på Østlandet med å ta informerte beslutninger om sin egen transportinfrastruktur og -politikk.

Deltakelsen på CED var en verdifull mulighet for fylkeskommunene på Østlandet til å styrke sin posisjon på det europeiske transportkartet og fremme sine interesser og behov.

Om du er interessert i videre lesning om CED så finner du Scandria Alliances oppsummering her: https://scandria-alliance.eu/2024/04/17/high-level-event-moving-europe-to-the-next-decade/

Artikkelen er skrevet av

  • Kristian Singh-Nergård

    Kristian er seniorrådgiver for kommunikasjon i Østlandssamarbeidets sekretariat.

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier