Velg en side

Frokostmøte med Hareide om InterCity og NTP

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. februar, 2021
Bilde av Knut Arild Hareide som smiler til kamera.

Foto: Torbjørn Tandberg

NHO og Østlandssamarbeidet inviterte til digitalt frokostmøte med samferdselsministeren om InterCity og NTP. Se opptak nederst i saken.

Næringslivet og fylkeskommunene står sammen om at InterCity må prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Det var budskapet fra Østlandet til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under frokostmøtet 11. februar.

Hareide understreket at det har vært en rekordstor satsing på jernbane de siste årene. Samtidig har det blitt bygget mindre bane enn det var lagt opp til i forrige NTP, til tross for at det er brukt mer penger enn planlagt. Utfordrende grunnforhold har bidratt til økte kostnader, men samferdselsministeren fremhevet også at modellen for planlegging og gjennomføring av prosjektene ikke har vært optimal. Han poengterte at det skulle satses videre på InterCity, men at satsingen måtte være både ambisiøs og realistisk.

Derfor la Hareide vekt på at bedre kostnadskontroll gjennom porteføljestyring ville være et viktig element i ny NTP. KrF-politikeren ville ikke love at Nye Veier blir fulgt opp av Nye Baner, men ba tilhørerne vente på departementets påskebudskap.

Bred deltakelse med en samlet landsdel

I tillegg til oppdateringen fra samferdselsministeren fikk over 150 deltakere høre innlegg fra

  • Østlandssamarbeidets leder Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Innlandet
  • Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo
  • Jon Kristiansen, regiondirektør for Innlandet i NHO

Etter presentasjonene var det en debattrunde med kommentarer og innspill fra Helge Orten (H) og Sverre Myrli (Ap) fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) fra Vestfold og Telemark og Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken.

Even Aleksander Hagen er svært tilfreds med at en samlet landsdel kunne presentere et tydelig budskap overfor statsråden og andre sentrale transportpolitikere på Stortinget.

– Jeg godt fornøyd med signalene fra samferdselsministeren om en sterk satsning på InterCity i årene som kommer. Vi ser nå fram til at Nasjonal transportplan blir lagt fram og Østlandssamarbeidet vil følge saken helt fram til Stortingets behandling rett før sommeren.

Jon Kristiansen fra NHO er også positiv til signalene fra samferdselsministeren om mer effektiv utbygging og bedre funksjonalitet.

– InterCity skal binde sammen landsdelen og bygge et felles bo- og arbeidsmarked. For at vi skal lykkes må kostnadene ned og nytten opp. Jeg støtter fylkeskommunene i at vi må ha klare og ambisiøse mål og årstall, og at vi må fullføre det vi har begynt på!

Opptak og presentasjon

Knut Arild Hareides presentasjon (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier