Velg en side

Kronikk i Aftenposten: Dette er tiden for å satse på jernbanen

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 25.09.20
Bilde av to tog som står ved siden av hverandre.

Følgende kronikk ble publisert i Aftenposten 24 september 2020. 

I et større intervju i Aftenposten 17. september sier Knut Arild Hareide at InterCity-prosjektet må krympes. Fylkene på Østlandet er rykende uenige og krever fortgang i planlegging og utbygging Knut Arild Hareide og regjeringen må nå følge opp InterCIty-planene vi har stått sammen om. Vi ønsker å være tydelige på at InterCity  er det viktigste samlende samferdselsprosjektet i landsdelen.

Rundt omkring på Østlandet står folk allerede i kø og er utålmodige etter et bedre togtilbud. Vi venter en massiv befolkningsvekst i østlandsområdet de neste årene. Ambisjonene for InterCity-satsingen må derfor ikke senkes, slik samferdselsministeren nå signaliserer.

Det kan tenkes at det finnes mulige besparelser i enkelte deler av InterCity. Men vi er helt klare på hva som er vår klare prioritering: InterCity må bygges. Ikke stykkevis og delt, men fullt og helt. Målene om flere avganger, færre forsinkelser og kortere reisetid er helt avgjørende.

Klimagassutslippene i transportsektoren skal kuttes med 50 prosent samtidig som nullvekstmålet betyr at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Da må InterCity på plass.

Vi ønsker å minne om at også resten av landet vil nyte godt av InterCity-utbyggingen. Blir østlandsområdet en flaskehals, går det også utover resten av Norge. God infrastruktur er en av forutsetningene for økonomisk vekst, for at hjulene i næringslivet skal gå rundt og for at familier skal få hverdagen til å gå opp.

Prosjektene er gryteklare. Vår beskjed til Hareide er klar: Dette er ikke tiden for å bygge ned, dette er tiden for å bygge ut InterCity i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidets representantskap
Tonje Brenna, Fylkesrådsleder i Viken
Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo
Terje Riis-Johansen, Fylkesordfører i Vestfold og Telemark

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier