Velg en side

Østlandssamarbeidet fremmet fylkeskommunenes internasjonale rolle i møte med statssekretær Raymond Robertsen

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 24.08.20

Etter initiativ fra politisk ledelse i Østlandssamarbeidets Europaforum møtte nestleder Gunn Marit Helgesen statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 21 august. Etter endringer i regjeringen i mars var det behov for å opprette kontakt og dialog med ny politisk ledelse i KMD og sette betydningen av europapolitisk samarbeid og Interreg på agendaen.

Gunn Marit Helgesen la vekt på at Europa i dag krever mer samarbeid og at fylkeskommunene er viktige aktører og samarbeidspartnere for nasjonale myndigheter.

– Internasjonalt engasjement inngår naturlig i fylkeskommunenes rolles som samfunnsutviklere, understreket Helgesen.

Hun viste også til EU-landenes satsning på Next Generation EU og påpekte at Norge må sette av tilstrekkelig med midler gjennom Interreg og andre EU-programmer framover.

– Det er viktig at Norge ikke stiller med handicap i den utviklingen som skjer i Europa, sa Helgesen.

Statssekretær Robertsen la vekt på at fylkeskommunene har en rolle å spille og at det er naturlig at fylkeskommunene har et internasjonalt engasjement. Robertsen oppfordret fylkeskommunene til å bygge bro mellom sine ansvarsområder og Interreg. Han framhevet også det nye EU-programmet Digital Europe som et viktig instrument. Kompetanse i fylkeskommunene på internasjonalt samarbeid gir styrke og er viktig for den langsiktige utviklingen, understreket Robertsen.

– Fylkeskommunenes deltakelse på den europapolitiske arenaen tjener norske interesser, sa statssekretæren.

Gunn Marit Helgesen takket statssekretær Robertsen for god samtale og ønsket han samtidig velkommen som innleder og deltaker på møte i Østlandssamarbeidets Europaforum 18. september.

 

 

 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier