Velg en side

Østlandssamarbeidet fremmet fylkeskommunenes internasjonale rolle i møte med statssekretær Raymond Robertsen

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 24. august, 2020
Portrettbilde av Raymond Robertsen.

Statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Etter initiativ fra politisk ledelse i Østlandssamarbeidets Europaforum møtte nestleder Gunn Marit Helgesen statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 21 august. Etter endringer i regjeringen i mars var det behov for å opprette kontakt og dialog med ny politisk ledelse i KMD og sette betydningen av europapolitisk samarbeid og Interreg på agendaen.

Gunn Marit Helgesen la vekt på at Europa i dag krever mer samarbeid og at fylkeskommunene er viktige aktører og samarbeidspartnere for nasjonale myndigheter.

– Internasjonalt engasjement inngår naturlig i fylkeskommunenes rolles som samfunnsutviklere, understreket Helgesen.

Hun viste også til EU-landenes satsing på Next Generation EU og påpekte at Norge må sette av tilstrekkelig med midler gjennom Interreg og andre EU-programmer framover.

– Det er viktig at Norge ikke stiller med handicap i den utviklingen som skjer i Europa, sa Helgesen.

Statssekretær Robertsen la vekt på at fylkeskommunene har en rolle å spille og at det er naturlig at fylkeskommunene har et internasjonalt engasjement. Robertsen oppfordret fylkeskommunene til å bygge bro mellom sine ansvarsområder og Interreg. Han framhevet også det nye EU-programmet Digital Europe som et viktig instrument. Kompetanse i fylkeskommunene på internasjonalt samarbeid gir styrke og er viktig for den langsiktige utviklingen, understreket Robertsen.

– Fylkeskommunenes deltakelse på den europapolitiske arenaen tjener norske interesser, sa statssekretæren.

Gunn Marit Helgesen takket statssekretær Robertsen for god samtale og ønsket han samtidig velkommen som innleder og deltaker på møte i Østlandssamarbeidets Europaforum 18. september.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier