Velg en side

Dialogmøter med fylkeskommunene

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 8. juni, 2020

Som en del av strategiprosessen gjennomfører sekretariatet i Østlandssamarbeidet i disse dager dialogmøter med fylkeskommunene. Målet er å snakke med en rekke sentrale personer fra ulike seksjoner i hvert fylke for å få frem synspunkter og innspill til den nye strategien for Østlandssamarbeidet.

Østlandssamarbeidet er en viktig samarbeidsarena for fylkeskommunene og i 2020 vil arbeidet med en ny strategi for 2021-2024 prioriteres. Sekretariatet gjennomfører derfor en besøksrunde for å møte fylkene på hjemmebane. Dialogmøtene bidrar til informasjonsutveksling, diskusjon og idéutvikling. Først ut på besøkelsesrunden var Vestfold og Telemark fylkeskommune, der møtene 26 mai ble gjennomført som digitale møter med representanter fra seksjoner for internasjonalisering, samfunn og klima, strategi og kompetanseledelse, opplæring, næring, innovasjon og kompetanse. Det ble også gjennomført et møte med fylkesordfører Terje Riis-Johansen som spesielt trekker frem samferdsel som et viktig område for samarbeid i en landsdelskontekst.

— Det er svært viktig å ha en aktør som kan hjelpe til å samle de østnorske fylkeskommunene og Oslo sammen om viktige spørsmål. Lobbyarbeidet på samferdsel og spesielt InterCity har spesielt vist seg å være svært viktig i så måte, sier Riis-Johansen.

Strategiprosessen er forankret i fylkeskommunene

Dialogmøtene mellom Østlandssamarbeidets sekretariat og administrasjonene i fylkeskommunene er et av de første stegene i prosessen med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet i landsdelen for perioden 2021-2024. Derfor må strategien ta utgangspunkt i fylkeskommunenes eget arbeid og prioriterte innsatsområder forklarer Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet.

— For å oppnå dette må Østlandssamarbeidet ha en strategiprosess som skaper god forankring i fylkeskommunene. Dialogmøtene bidrar til at fylkeskommunene får bedre kjennskap til Østlandssamarbeidets rolle og gir Østlandssamarbeidets sekretariat bedre kjennskap til fylkeskommunenes virksomhet, sier Arntzen.

Østlandssamarbeidets sekretariat fortsetter møterunden med fylkene og skal før sommeren møte representanter fra de ulike seksjonene i Innlandet og Viken Fylkeskommune og Oslo kommune.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier