Velg en side

Østlandssamarbeidet har fått ny visuell profil

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 07.05.20

På representantskapsmøtet i Østlandssamarbeidet 6. mars 2020 ble retningen og rammene for en ny visuell identitet for Østlandssamarbeidet vedtatt. Den nye identiteten er nå rullet ut på alle digitale plattformer.

Den nye visuelle identiteten består av ny logo, nye fonter og ny fargepalett. Den nye logoen innebærer en variant av co-branding med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer ved siden av en egen logo for Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet engasjerte design- og rådgivningsbyrået Krible AS til å utforme forslag til  ny visuell identitet. Østlandssamarbeidets nye logo – «Ø»-en symboliserer mer enn bare forbokstaven i Østlandssamarbeidet forklarer Janne Veronika Kolås, daglig leder i Krible.

— Ø’en består av fire enkeltdeler som representerer hvert av de tre fylkene og Oslo. De fire enkeltdelene skaper samtidig en ny enhet ved å stå samlet. De positive og negative flatene i logoen symboliserer rammer, men også mulighetsrommet som ligger i samarbeidet. De fire enkeltdelene gir også assosiasjoner til ringer i vannet, og representerer de ringvirkningene Østlandssamarbeidets arbeid har, forklarer Kolås.

Behovet for nye logo meldte seg fordi den gamle bestod av åtte våpenskjold – som representerte de åtte tidligere fylkene på Østlandet. Det var derfor naturlig å få på plass en ny logo og en helhetlig visuell profil, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

—Den gamle logoen var over tyve år gammel. Nye bruksområder som nyhetsbrev og sosiale medier gjorde at vi trengte en logo som var tilpasset disse flatene. Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet og er nå godt rustet for den digitale hverdagen, avslutter Arntzen.

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev! 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier