Velg en side

Østlandssamarbeidet har fått ny visuell profil

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 7. mai, 2020
Østlandssamarbeidets logo i 2020.

På representantskapsmøtet i Østlandssamarbeidet 6. mars 2020 ble retningen og rammene for en ny visuell identitet for Østlandssamarbeidet vedtatt. Den nye identiteten er nå rullet ut på alle digitale plattformer.

Den nye visuelle identiteten består av ny logo, nye fonter og ny fargepalett. Den nye logoen innebærer en variant av co-branding med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer ved siden av en egen logo for Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet engasjerte design- og rådgivningsbyrået Krible AS til å utforme forslag til  ny visuell identitet. Østlandssamarbeidets nye logo – «Ø»-en symboliserer mer enn bare forbokstaven i Østlandssamarbeidet forklarer Janne Veronika Kolås, daglig leder i Krible.

– Ø-en består av fire enkeltdeler som representerer hvert av de tre fylkene og Oslo. De fire enkeltdelene skaper samtidig en ny enhet ved å stå samlet. De positive og negative flatene i logoen symboliserer rammer, men også mulighetsrommet som ligger i samarbeidet. De fire enkeltdelene gir også assosiasjoner til ringer i vannet, og representerer de ringvirkningene Østlandssamarbeidets arbeid har, forklarer Kolås.

Behovet for nye logo meldte seg fordi den gamle bestod av åtte våpenskjold – som representerte de åtte tidligere fylkene på Østlandet. Det var derfor naturlig å få på plass en ny logo og en helhetlig visuell profil, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

– Den gamle logoen var over tyve år gammel. Nye bruksområder som nyhetsbrev og sosiale medier gjorde at vi trengte en logo som var tilpasset disse flatene. Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet og er nå godt rustet for den digitale hverdagen, avslutter Arntzen.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier