Velg en side

Fornyelse av Let’s communicate-prosjektet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 26. mars, 2020
Bilde av ni personer som sitter rundt et bord og smiler til kamera.

Bilde fra partnermøte i Gdansk 14. juni 2019.

Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjøprosjektet «Let’s Communicate!» som norsk partner.  Den første prosjektperioden ble avsluttet i januar 2019 og basert på en ny søknad ble finansiering for en andre periode innvilget i februar 2019. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjøsamarbeidet – inkl. Østersjøstrategien og Interreg Østersjøprogrammet – til norske aktører.

Det nye Let’s Communicate prosjektet løper fra februar 2019 til august 2021. Første partnermøte ble gjennomført i Gdansk i juni 2019. I prosjektet viderefører vi informasjons- og kommunikasjonsarbeidet fra første periode, samtidig som det skal jobbes tettere inn mot nasjonale myndigheter (departement og direktorat) og andre for å øke bevisstheten og engasjementet i Østersjøsamarbeidet. I november 2019 ble det gjennomført møter med Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kulturdepartementet og i mars 2020 ble det gjennomført møte med Klima- og miljødepartementet. Arbeidet blir nært koblet til prosessen rundt Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027.

Gjennom Let’s Communicate prosjektet deltar Østlandssamarbeidet også i dialog med Russland og i kommunikasjonen mellom Østersjøstrategien og den russiske strategien for Nord-Vest Russland. Østlandssamarbeidet er, på vegne av Norge, medlem i koordineringsgruppa for Østersjøstrategiens samarbeid med nabolandene (HA Neighbours) – dvs. Norge, Russland, Hviterussland og Island. Østlandssamarbeidet leder også BSSSCs ad hoc arbeidsgruppe for Østersjøstrategien og revisjon av handlingsplanen for denne.

Les om Østlandssamarbeidets planlagte aktiviteter her.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier