Oslo rådhus, 24. januar: Østlandskartet er tegnet om etter regionreformen og ny kommunelov har endret rammene for fylkeskommunalt samarbeid. Østlandssamarbeidet ble reetablert da Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken var samlet til avtalesignering og konstituering. 

 

Østlandssamarbeidet har vært en viktig politisk og administrativ møteplass for fylkeskommunene på Østlandet siden kontaktutvalget ble etablert i 1993. De fire nye fylkeskommunene på Østlandet var enige om at det var viktig å videreføre det politiske samarbeidet også etter regionreformen. I desember 2019 godkjente fylkestingene og Oslo bystyre en ny samarbeidsavtale for Østlandssamarbeidet.  

Etter den nye samarbeidsavtalen er et politisk representantskap Østlandssamarbeidets øverste organ. Det nye representantskapet var samlet til konstituerende møte i Oslo rådhus 24. januar med byrådsleder Raymond Johansen som vertskap. 

I forkant av konstitueringen var det offisiell signering av den nye samarbeidsavtalen 

Avtroppende leder og fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, innledet om Østlandssamarbeidets historie og betydning fremover.  

— Tidligere har fylkene på Østlandet slitt med å bli enige. Med Østlandssamarbeidet har vi klart å forene kreftene og bli enige om de store linjene. Jeg er stolt over det vi har klart å få til, sier Roger Ryberg. 

Under konstitueringen ble Even Aleksander Hagen fra Innlandet valgt som ny leder av Østlandssamarbeidet og Terje Riis-Johansen fra Vestfold og Telemark ble valgt som ny nestleder. Hagen var ikke tilstede under møtet, derfor ble møtet ledet av Riis-Johansen.   

 

IMG 5662 redigert

Terje Riis-Johansen fra Vestfold og Telemark ble valgt som ny nestleder.

— Østlandssamarbeidet er en viktig arena for å forene kreftene og verne om felles interesser for fylkene på Østlandet. Det at landsdelen har samlet seg har gitt resultater, og i saker som Intercity er det helt avgjørende at vi står sammen. Jeg ser derfor fram til å lede Østlandssamarbeidet og å videreføre det gode arbeidet som er gjort de siste årene, sier nyvalgt leder Even Aleksander Hagen i en kommentar etter møtet.  

 Østlandssamarbeidets representantskap består i perioden 20202023 av følgende medlemmer: 

  • Innlandet: Even Aleksander Hagen (AP) og Kari-Anne Jønnes (H) 
  • Oslo: Raymond Johansen (AP) og Arild Hermestad (MDG) 
  • Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen (SP) og Gunn Marit Helgesen (H) 
  • Viken: Tonje Brenna (AP) og Anette Solli (H) 

Representantskapet besluttet også å opprette fagpolitiske utvalg for samferdsel, næring og kompetanse og europapolitikk/og et europapolitisk forum, samt et administrasjonsutvalg.  

 Spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Jon Petter Arntzen: jona@viken.no / 90108389.