Velg en side

Even Aleksander Hagen valgt som ny leder av Østlandssamarbeidet og ny samarbeidsavtale signert

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 27. januar, 2020

Fra venstre: Terje Riis-Johansen (Vestfold og Telemark), Raymond Johansen (Oslo), Tonje Brenna (Viken), Roger Ryberg (Viken), Per Gunnar Sveen (Innlandet), Jon Petter Arntzen (Østlandssamarbeidet)

Oslo rådhus, 24. januar: Østlandskartet er tegnet om etter regionreformen og ny kommunelov har endret rammene for fylkeskommunalt samarbeid. Østlandssamarbeidet ble reetablert da Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken var samlet til avtalesignering og konstituering.

Østlandssamarbeidet har vært en viktig politisk og administrativ møteplass for fylkeskommunene på Østlandet siden kontaktutvalget ble etablert i 1993. De fire nye fylkeskommunene på Østlandet var enige om at det var viktig å videreføre det politiske samarbeidet også etter regionreformen. I desember 2019 godkjente fylkestingene og Oslo bystyre en ny samarbeidsavtale for Østlandssamarbeidet.

Etter den nye samarbeidsavtalen er et politisk representantskap Østlandssamarbeidets øverste organ. Det nye representantskapet var samlet til konstituerende møte i Oslo rådhus 24. januar med byrådsleder Raymond Johansen som vertskap.

I forkant av konstitueringen var det offisiell signering av den nye samarbeidsavtalen.

Avtroppende leder og fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, innledet om Østlandssamarbeidets historie og betydning fremover.

— Tidligere har fylkene på Østlandet slitt med å bli enige. Med Østlandssamarbeidet har vi klart å forene kreftene og bli enige om de store linjene. Jeg er stolt over det vi har klart å få til, sier Roger Ryberg.

Under konstitueringen ble Even Aleksander Hagen fra Innlandet valgt som ny leder av Østlandssamarbeidet og Terje Riis-Johansen fra Vestfold og Telemark ble valgt som ny nestleder. Hagen var ikke tilstede under møtet, derfor ble møtet ledet av Riis-Johansen.

Terje Riis-Johansen fra Vestfold og Telemark ble valgt som ny nestleder.

— Østlandssamarbeidet er en viktig arena for å forene kreftene og verne om felles interesser for fylkene på Østlandet. Det at landsdelen har samlet seg har gitt resultater, og i saker som Intercity er det helt avgjørende at vi står sammen. Jeg ser derfor fram til å lede Østlandssamarbeidet og å videreføre det gode arbeidet som er gjort de siste årene, sier nyvalgt leder Even Aleksander Hagen i en kommentar etter møtet.

Østlandssamarbeidets representantskap består i perioden 2020-2023 av følgende medlemmer:

  • Innlandet: Even Aleksander Hagen (AP) og Kari-Anne Jønnes (H)
  • Oslo: Raymond Johansen (AP) og Arild Hermstad (MDG)
  • Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen (SP) og Gunn Marit Helgesen (H)
  • Viken: Tonje Brenna (AP) og Anette Solli (H)

Representantskapet besluttet også å opprette fagpolitiske utvalg for samferdsel, næring og kompetanse og europapolitikk/og et europapolitisk forum, samt et administrasjonsutvalg.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier