Velg en side

Østlandssamarbeidet på komitehøring

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 17. oktober, 2019
Jente som ser ut av vinduet på et tog

Østlandssamarbeidet deltar på høringen i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite tirsdag 22. oktober. Det er naturlig nok InterCity som vies mest oppmerksomhet etter at det er skapt ny usikkerhet om fremdriften i prosjektet. I tillegg vil Østlandssamarbeidet denne gangen fokusere på grensekryssende infrastruktur (mot Gøteborg og Stockholm), byvekstavtaler, overføring av Sams veiadministrasjon til fylkeskommunene og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene.

I tillegg ønsker Østlandssamarbeidet å fokusere på at Stortinget i juni 2017 vedtok et mål om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres med 50% innen 2030. Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune mener at dette må være styrende for all innsats og aktivitet i transportsektoren både nasjonalt og lokalt og at dette legges til grunn for Stortingets videre arbeid med statsbudsjettet for 2020.

Hele høringsuttalelsen kan leses her (PDF).

På høringen vil Østlandssamarbeidet være representert med:

  • Olav Moe (Kr.F), leder i ØS sitt fagpolitiske utvalg
  • Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Hedmark
  • Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører i Vestfold

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier