Velg en side

Østlandssamarbeidet på komitehøring

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 17.10.19
Jente som ser ut av vinduet på et tog

Østlandssamarbeidet deltar på høringen i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite tirsdag 22. oktober. Det er naturlig nok InterCity som vies mest oppmerksomhet etter at det er skapt ny usikkerhet om fremdriften i prosjektet. I tillegg vil Østlandssamarbeidet denne gangen fokusere på grensekryssende infrastruktur (mot Gøteborg og Stockholm), byvekstavtaler, overføring av Sams veiadministrasjon til fylkeskommunene og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene.

I tillegg ønsker Østlandssamarbeidet å fokusere på at Stortinget i juni 2017 vedtok et mål om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres med 50% innen 2030. Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune mener at dette må være styrende for all innsats og aktivitet i transportsektoren både nasjonalt og lokalt og at dette legges til grunn for Stortingets videre arbeid med statsbudsjettet for 2020.

Hele høringsuttalelsen kan leses her (PDF).

På høringen vil Østlandssamarbeidet være representert med:

  • Olav Moe (Kr.F), leder i ØS sitt fagpolitiske utvalg
  • Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Hedmark
  • Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører i Vestfold

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier