Velg en side

Omorganisering av Østlandssamarbeidet

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 22.06.19
Bilde av Ole Haabeth og Roger Ryberg.

På møte i kontaktutvalget 7. juni ble det vedtatt at samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet (inkl. Oslo kommune) skal omorganiseres i tråd med føringene i den nye kommuneloven. Loven krever at politisk samarbeid mellom kommuner og/eller fylkeskommuner skal ha en formalisert organisasjonsform. Etter anbefaling fra Fylkesadvokaten i Viken besluttet kontaktutvalget på møte å organisere Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd og at samarbeidet reguleres gjennom en formell samarbeidsavtale.

Det utarbeides nå et forslag til samarbeidsavtale om etablering av et interkommunalt politisk råd mellom Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget skal legges frem til vedtak på de konstituerende møtene i de tre nye fylkestingene og Oslo bystyre etter valget i 2019.

En politisk arbeidsgruppe har fått ansvar for å utarbeide forslag til samarbeidsavtale:

  • Kontaktutvalgets leder Roger Ryberg (leder av arbeidsgruppen)
  • Innlandet: Even Aleksander Hagen med Kari Anne Jønnes som vara.
  • Oslo: Tor Henrik Andersen
  • Vestfold og Telemark: Kåre Pettersen med Hans Edvard Askjer som vara
  • Viken: Simen Nord med Tonje Brenna som vara.

Både tidligere leder av kontaktutvalget (Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold) og nåværende leder (Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud) deltok på dette siste møte i det nåværende kontaktutvalget. Endelig behandling av samarbeidsavtalen vil gjøres på møte i det nye kontaktutvalget/representantskapet på møte 31. oktober 2019.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier