Velg en side

Omorganisering av Østlandssamarbeidet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 22. juni, 2019
Bilde av Ole Haabeth og Roger Ryberg, halvtotal, som smiler til kamera.

På møte i kontaktutvalget 7. juni ble det vedtatt at samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet (inkl. Oslo kommune) skal omorganiseres i tråd med føringene i den nye kommuneloven. Loven krever at politisk samarbeid mellom kommuner og/eller fylkeskommuner skal ha en formalisert organisasjonsform. Etter anbefaling fra Fylkesadvokaten i Viken besluttet kontaktutvalget på møte å organisere Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd og at samarbeidet reguleres gjennom en formell samarbeidsavtale.

Det utarbeides nå et forslag til samarbeidsavtale om etablering av et interkommunalt politisk råd mellom Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget skal legges frem til vedtak på de konstituerende møtene i de tre nye fylkestingene og Oslo bystyre etter valget i 2019.

En politisk arbeidsgruppe har fått ansvar for å utarbeide forslag til samarbeidsavtale:

  • Kontaktutvalgets leder Roger Ryberg (leder av arbeidsgruppen)
  • Innlandet: Even Aleksander Hagen med Kari Anne Jønnes som vara.
  • Oslo: Tor Henrik Andersen
  • Vestfold og Telemark: Kåre Pettersen med Hans Edvard Askjer som vara
  • Viken: Simen Nord med Tonje Brenna som vara.

Både tidligere leder av kontaktutvalget (Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold) og nåværende leder (Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud) deltok på dette siste møte i det nåværende kontaktutvalget. Endelig behandling av samarbeidsavtalen vil gjøres på møte i det nye kontaktutvalget/representantskapet på møte 31. oktober 2019.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier