Select Page

Østlandssamarbeidet etter 2020

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 14. January, 2019
Bilde av en gruppe mennesker som sitter i et møte. Bordene er satt sammen til et rektangel, slik at alle kan se hverandre.

Kontaktutvalget oppnevnte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som skal vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, er leder for gruppen med fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth som nestleder. Styringsgruppen hadde sitt siste møte tirsdag 15. januar for en gjennomgang av endelig beslutningsdokumentet og har trukket frem næring og samferdsel som prioriterte politikkområder for Østlandssamarbeidet videre fremover. Det overordnede ansvar for å fastlegge Østlandssamarbeidets videre strategi ligger hos kontaktutvalget som skal drøfte forslagene fra politisk styringsgruppe på sitt neste møte i mars 2019. Forslaget fra politisk styringsgruppe kan leses her:

Forslag fra politisk styringsgruppe (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier