Kontaktutvalget oppnevnte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som skal vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen....

les mer