Velg en side

Klart for møte i kontaktutvalget fredag 8. juni

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 3. juni, 2018
Bilde av ei møteklubbe

Det er nå klart for det siste møte i kontaktutvalget før sommerferien. Møtet avholdes fredag 8. juni i fylkestingssalen til Akershus fylkeskommune. En rekke ulike saker skal opp til behandling, samtidig som Østlandssamarbeidets rammebudsjett for 2019 skal vedtas. Østlandssamarbeidets ivaretar i 2017 og 2018 sekretariatet for det regionale samarbeidet rundt Østersjøen (BSSSC). I rådmannsutvalgets innstilling foreslås det at formannskapsperioden forlenges til 31.12.2019. En annen viktig sak som skal behandles på kontaktutvalgets møte, er oppnevning av en politisk styringsgruppe som skal drøfte og utarbeide et forslag til oppgaver og roller for Østlandssamarbeidet i forbindelse med regionreformen som trer i kraft 1. januar 2020. Det tas sikte på at gruppen skal legge frem sin innstilling innen 1. februar 2019.

I tillegg til behandling av sakskart fokuseres det særskilt på to tema på møtet. Kontaktutvalget skal drøfte kultur og kulturpolitikk med fokus på internasjonalt samarbeid og talentutvikling. Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune innleder til diskusjon.

Konserndirektør Gorm Frimannslund i BaneNor orienterer om arbeidet og fremdriften med InterCity-prosjektet og det forventes at kontaktutvalgets medlemmer vil gjenta kravet om at dette viktige infrastrukturprosjektet må ferdigstilles i tråd med Stortingets forutsetninger (NTP 2018-2028)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier