Velg en side

Vårmøte i BSSSC i Svetlogorsk 22. og 23. mai

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 25. mai, 2018
Gruppebilde av personer

Styremøte i BSSSC under norsk formannskap ble gjennomført 23. mai med Kaliningrad-regionen i Russland som vertskap.

Den 22. mai deltok styrets medlemmer og administrative representanter på det 8 partnerskapsforum for Kaliningrad regionen og deres nasjonale og internasjonale partnere. BSSSC formann, Roger Ryberg, hilste forsamlingen på vegne av BSSSC. Guvernør i Kaliningrad, Anton Alikhanov, var vertskap for forumet. Ann Irene Sæternes orienterte om EØS-midlene og det nye fondet for grenseregionalt og transnasjonalt samarbeid. På styremøtet 23. mai vedtok BSSSC blant annet et posisjonspapir om kultur «Ad culture to the heart of regional and European Politics». Papiret følger opp tidligere vedtatt policy papir om subsidiaritet, demokrati og Europas framtid fra desember 2017.

BSSSCs styre ble også enige om å utarbeide et nytt posisjonspapir til EUs regionalpolitikk (Cohesion Policy) og langtidsbudsjettet for 2021-2027. Dette papiret vil bli drøftet på neste styremøte i Gdansk 10. september. Opplegg for årskonferansen i Gdansk 10 – 12. september ble godkjent og styret utpekte Sari Rautio (styremedlem fra Finland) som BSSSCs representant til Advisory Board for Interreg Østersjøprosjektet RDI2CluB (bio-økonomi). Program for partnerskapsforum i Kaliningrad 22.5, Rybergs innlegg på forumet samt agenda for styremøtet i BSSSC kan leses her.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier