Velg en side

Fagskole: fylkeskommunene overtar forvaltning av statstilskudd – rutiner må etableres

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 14. desember, 2017

Fagskole: fylkeskommunene overtar forvaltning av tilskudd fra Staten. Felles forståelse og rutiner må etableres for 2018.

I drøftinger om regionreform og i høringsuttalelser til NOU og stortingsmelding om fagskole har fylkeskommunene  vært opptatt av at fagskolen (høyere yrkesretta utdanninger som bygger på videregående opplæring, hovedsakelig på fagbrev) måtte forbli på regionnivå. Stortinget behandlet fagskolemelding i mai 2017 og fulgte Regjeringens innstilling som ble uttrykt slik i Meld St 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden:

God organisering og styring og en tilskuddsordning som gir insentiver til gode resultater, er faktorer som kan bidra til å bygge opp under fagskoleutdanningenes kvalitet og relevans for arbeidslivet. Regjeringen vil gjennom en felles statlig tilskuddsordning, dialog og lovgivning legge til rette for at fylkeskommunene, og på sikt de nye regionene, får gode vilkår for å tilby fagskoleutdanning i tråd med regionale og nasjonale kompetansebehov. Sentralt i dette står regjeringens forslag om en ny tilskuddsmodell for fagskolene.

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 følges dette opp med omlegging av tilskuddsordninger:  Fylkeskommunene vil nå få overført tilskudd til fylkeskommunale fagskoler (tekniske og maritime),  som hittil har hatt tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet, og tilskudd til helsefag fra Helse- og omsorgsdepartementet til ulike tilbydere (også tidligere forvaltet av fylkeskommunene), samt tilskudd til 14 private fagskoler som har hatt direktetilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig innføres en todeling av tilskudd, med 80 % grunnbasert tilskudd og 20 % resultatbasert (ut fra avlagte studiepoeng). Kunnskapsdepartementet (KD) har satt av midler til 638 nye fagskoleplasser, som fylkeskommunene kan søke på. Fristen fra brev ble mottatt til søknad skulle leveres var ca en måned, og Østlandssamarbeidet påpekte i brev bl.a. at dette er en for kort frist. Den er nå utsatt til januar 2018. KD ønsker at fylkeskommunene særlig skal prioritere nye plasser innen helsefag og teknologifag. Tilbudene kan gis både av private og offentlige fagskoler men må være godkjent av NOKUT – som godkjenner kvalitet i fagskoletilbud. KD har også fra 2017 en budsjettpost med utviklingsmidler som det kan søkes om. For 2017 ble utstyr prioritert. For 2018 er ikke område / prioritering for midlene kjent.

Fylkeskommunene er derfor før og etter jul opptatt med å drøfte og få på plass felles forståelse for de nye retningslinjene fra Staten og etablere rutiner, i første omgang for 2018. Fagskolegruppa i Østlandssamarbeidet  arbeider i felleskap ut forslag som kan drøftes og «landes» blant alle fylkeskommuner i møte i februar; et møte som fylkesutdanningssjefsforum (FFU) og dens arbeidsgruppe har ansvar for. Fylkesopplæringssjef Helge Galdal, Telemark leder nå FFU, mens Nils Thorbjørn Myhren i Telemarks opplæringsavdeling er leder for Østlandssamarbeidets fagskolegruppe.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier