Velg en side

Europapolitisk forum med Østlandssamarbeidet som vertsskap

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 16.11.17
Personer i et møte

Østlandssamarbeidet var vertskap for møte i Europapolitisk forum (EPF) 15. november 2017. Møtet fant sted i fylkestingssalen i Akershus og ble ledet av statssekretær i KMD, Paul Chaffey og statssekretær i UD, Jens Frølich Holte. I Roger Rybergs fravær ønsket Ole Haabeth deltagerne velkommen.

Hovedtema var bedre samarbeid mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter i det Europapolitiske arbeidet – Team Norway og digitalisering som driver for framtidens Europa – smarte byer og smarte samfunn. Notatene som utgjorde underlag for diskusjonen er vedlagt. (se nedenfor).

Neste møte i EPF finner sted i Kristiansand 6 – 7. juni 2018.

Sak 1 – Dagsorden og referat med vedlegg 1 og 2

Sak 2 – Temanotat Team Norway

Sak 4 – Temanotat smarte byer og smarte samfunn

 

 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier