Velg en side

Felles strategi skal utarbeides for fylkeskommunale fagskoler

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 14. november, 2017

De siste årene har næringsliv, departement, storting og offentlige og private eiere hatt fagskolene i fokus. NOU og Stortingsmelding er utarbeidet og lovverk oppdateres.

Fagskolene er høyere utdanning som i hovedsak bygger på yrkesfag i videregående opplæring og skal gi korte utdanninger ut fra arbeidslivets behov. Fylkeskommunene som utgjør Østlandssamarbeidet, eier i alt 6 fagskoler. Fagpolitisk utvalg opplæring – kompetanse – verdiskaping, som består av hovedutvalgsleder / komitéleder og opposisjonsleder fra 7 fylkeskommuner, bestemte i sitt novembermøte at en felles fagskolestrategi skal utarbeides som et tiltak for å fremme fagskolene på Østlandet.

Fagskolen Innlandet (for Oppland og Hedmark), med hovedsete på Gjøvik, er landets største fylkeskommunale fagskole med rundt tusen studenter, som får undervisning ulike steder. Fagskolen Oslo – Akershus er den nyest etablerte, lokalisert i skoleanlegget Kuben i Oslo. Buskerud har sin fagskole på Kongsberg, Tinius Olsen. Vestfold og Telemark er i dialog om eventuelt å slå sammen sine fagskoler, for å få et større og mer robust fagskolemiljø. Fagskolen i Østfold er samlokalisert med Høgskolen Østfold i Fredrikstad. Fylkeskommunene har fått statstilskudd til tekniske fagskoler, basert på studenttall. Fylkeskommunene har også forvaltet midler til fagskoletilbud innen helsefag, studietilbud gitt av private studieforbund e.l. eller offentlige tilbydere. Tilskuddene her har årlig vært fordelt fylkesvis av Helsedirektoratet. I forslag til statsbudsjett 2018 foreslår Regjeringen en omlegging av finansieringsordningene for fagskoletilbud, med større ansvar for fylkeskommunene.

Fagskolerektorene og fylkeskommunene har i høst satt i gang en arbeidsgruppe for en felles fagskolestrategi. Strategien skal omhandle regional utvikling / samarbeid om tilbud, finansiering, kvalitet og godkjenningsordning (som utføres av NOKUT – Statens kvalitetsorgan for fagskoler, høgskoler og landets universiteter). Struktur og organisering, mente fagpolitisk utvalg, bør heller drøftes i fellesnemndene for nye fylkeskommuner, enn at dette skal inngå som et tema i fagskolestrategien.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier