Velg en side

Årskonferanse BSSSC i Potsdam

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 14. september, 2017
Bilde av Alter Markt Potsdam

Østlandssamarbeidet har formannskapet for BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) i 2017 og 2018 – med fylkesordfører Roger Ryberg som leder. Det er nå klart for årskonferansen som denne gangen avholdes i Potsdam (like utenfor Berlin) 21. og 22. september. Nærmere 200 delegater fra regionene rundt Østersjøen kommer sammen for å drøfte felles utfordringer og utfordringer knyttet til samarbeid og tilhørighet (Cohesion).

20.-22. september avholdes BSSSC årlige konferanse. Med tittelen «Cohesion = Togetherness – people working across borders in the Baltic Sea Region» ønsker BSSSC å fokusere på EUs samhørighetspolitikk og betydningens dens for gode naboskap i Østersjøområdet.

Gjennom konferansen håper BSSSC å stimulere og fremme forståelse for samarbeid på tvers av landegrenser. På konferansen vil det være presentasjoner og politiske diskusjoner på både regionalt, nasjonalt og europeisk nivå, samt erfaringsutveksling på en rekke ulike fagområder – fra FNs bærekraftsmål til transportkorridorer. Konferansen ønsker å bidra til brygging av broer på tvers av landegrenser og det er derfor lagt opp til diskusjoner og møteplasser gjennom hele konferansen. Som alltid på BSSSC årskonferanser vil BSSSC presentere sin konferanseresolusjon – en resolusjon som uttaler seg på vegne av BSSSCs aktive regioner om hvilken retning EU, Europa og spesielt området rundt Østersjøen bør ta i årene som kommer. Fra norsk side kommer blant annet representanter fra Akershus, Vest-Agder, Oppland og Buskerud.

I dagene før konferansen, fra 18.-20. september, avholdes BSSSC årlige ungdomskonferanse. Konferansen har samme tema som årskonferansen, men sikter på å forberede ungdom fra Østersjøområdet til å delta i diskusjonene på hovedkonferansen 20-22. Her vil ungdommene delta i seminarer og høre på foredrag om EUs samhørighetspolitikk, samarbeid mellom regionene i Østersjøen samt innføring i FNs bærekraftsmål.

For nærmere informasjon om BSSSC, se hjemmesiden: bsssc.com

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier