Velg en side

Årskonferanse BSSSC i Potsdam

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 14. september, 2017
Bilde av Alter Markt i Potsdam

Østlandssamarbeidet har formannskapet for BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) i 2017 og 2018 – med fylkesordfører Roger Ryberg som leder. Det er nå klart for årskonferansen som denne gangen avholdes i Potsdam (like utenfor Berlin) 21. og 22. september. Nærmere 200 delegater fra regionene rundt Østersjøen kommer sammen for å drøfte felles utfordringer og utfordringer knyttet til samarbeid og tilhørighet (Cohesion).

20.-22. september avholdes BSSSC årlige konferanse. Med tittelen «Cohesion = Togetherness – people working across borders in the Baltic Sea Region» ønsker BSSSC å fokusere på EUs samhørighetspolitikk og betydningens dens for gode naboskap i Østersjøområdet.

Gjennom konferansen håper BSSSC å stimulere og fremme forståelse for samarbeid på tvers av landegrenser. På konferansen vil det være presentasjoner og politiske diskusjoner på både regionalt, nasjonalt og europeisk nivå, samt erfaringsutveksling på en rekke ulike fagområder – fra FNs bærekraftsmål til transportkorridorer. Konferansen ønsker å bidra til brygging av broer på tvers av landegrenser og det er derfor lagt opp til diskusjoner og møteplasser gjennom hele konferansen. Som alltid på BSSSC årskonferanser vil BSSSC presentere sin konferanseresolusjon – en resolusjon som uttaler seg på vegne av BSSSCs aktive regioner om hvilken retning EU, Europa og spesielt området rundt Østersjøen bør ta i årene som kommer. Fra norsk side kommer blant annet representanter fra Akershus, Vest-Agder, Oppland og Buskerud.

I dagene før konferansen, fra 18.-20. september, avholdes BSSSC årlige ungdomskonferanse. Konferansen har samme tema som årskonferansen, men sikter på å forberede ungdom fra Østersjøområdet til å delta i diskusjonene på hovedkonferansen 20-22. Her vil ungdommene delta i seminarer og høre på foredrag om EUs samhørighetspolitikk, samarbeid mellom regionene i Østersjøen samt innføring i FNs bærekraftsmål.

For nærmere informasjon om BSSSC, se hjemmesiden: bsssc.com

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier