Select Page

Europaforum

Representantskapet i Østlandssamarbeidet etablerte i 2020 et Europapolitisk forum for Østlandssamarbeidet

Representantskapet i Østlandssamarbeidet etablerte i møte 6. mars 2020 et Europapolitisk forum for fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune. Forumet har fått betegnelsen «Østlandssamarbeidets Europaforum» og skal være en møteplass for politikere fra de tre fylkeskommunene og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog. Leder er Roger Ryberg, Viken fylkeskommune (Ap) og nestleder er Gunn Marit Helgsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune (H).

Hurtiglenker for europapolitisk samarbeid

Forumet vil;

 • være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål,
 • påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale myndigheter – både formelt og uformelt,
 • gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner,
 • bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne,
 • være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum,
 • bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til Regjeringens Tysklandsstrategi, Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING).
 • bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet

Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i arbeidet på andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og kompetanse, miljø og klima og ungdomsmedvirkning.

Sammensetning

Østlandssamarbeidets Europaforum vil bestå av politikere med følgende ansvar/ porteføljer:

 • verv i europeiske organisasjoner (som AER, BSSSC, CPMR, NSC, Euromontana, EuroCities, o.l.),
 • politiske ansvarlige for europapolitisk samarbeid i fylkeskommunene/Oslo,
 • medlemmer i nasjonalt Europapolitisk forum,
 • deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper,
 • deltakere/observatører i STRING og Scandria Alliance,

Det er ønskelig med representanter både fra posisjon og opposisjon i forumet.

Representantskapet velger leder og nestleder i forumet i forbindelse med konstituering etter valg.

Det forventes ikke at alle medlemmene i forumet vil møte på alle møtene, men de vil alle være en del av nettverket. Nye medlemmer kan tas opp i løpet av valgperioden.

Last ned mandat for Østlandssamarbeidets Europaforum (PDF)

Nyheter for Europaforum

Politisk tyngde til Europakonferansen

Politisk tyngde til Europakonferansen

12. mai er det klart for den store Europakonferansen på Deichman Bjørvika i Oslo. Utenriksdepartementet vil bidra i programmet sammen med europeiske gjester, sentrale politikere og ungdomsrepresentanter på Østlandet. Når det er krig og kriser i Europa og demokratiske...

read more

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer