Onsdag 7. februar ble det gjennomført tre møter om Nasjonal Transportplan (NTP) på politisk nivå mellom Østlandssamarbeidet og representanter fra...

les mer