Velg en side

– Nattog er et godt, effektivt og klimavennlig alternativ

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 16.10.23
Siv Henriette Jacobsen sitter i panel på EWCR 2023. Hun prater til forsamlingen.

Siv Henriette Jacobsen på verksted om nattog under EWRC i Brussel 11. oktober 2023. © European Union / Laurie Dieffembacq.

Vikens fylkesrådsleder og medlem av Østlandssamarbeidets representantskap, Siv Henriette Jacobsen, deltok i forrige uke på European Week of Regions and Cities (EWRC) i Brussel. Fylkeskommunen arrangerte, sammen med Berlin og Malmø, et seminar om hvordan man kan styrke nattogforbindelsene i Europa.

Jacobsen mener det er viktig at fylkeskommunene på Østlandet er med på å utvikle et bedre nattogtilbud.

– Nattog er et godt, effektivt og klimavennlig alternativ til fly på mellomlange ruter. Men tilbudet er for lite utbygd, for lite koordinert og for dyrt, sier Jacobsen.

Hun mener at fylkeskommunene på Østlandet har en sterk posisjon i Skandinavia, og at de kan bidra til å skape et nettverk av nattog mellom Oslo, København, Stockholm og Helsinki.

– Først og fremst ønsker vi oss nattog til København, sier hun.

Jacobsen er også opptatt av å sikre at nattog blir et mer tilgjengelig alternativ for alle, at vi må jobbe for at prisene blir lavere, og at det blir lettere å booke billetter.

Samarbeid er nøkkelen

På seminaret i Brussel ble det diskutert en rekke utfordringer og muligheter for nattog. Blant annet ble det fremhevet at det er behov for bedre samarbeid mellom nasjonale infrastrukturforvaltere, økt finansiering og tilgjengelighet av materiell.

Jacobsen er optimistisk med tanke på fremtiden for nattog.

– Det er en økende etterspørsel etter nattog, og jeg tror vi kan skape et mer robust og attraktivt tilbud i årene som kommer, sier hun.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier