Velg en side

– Nattog er et godt, effektivt og klimavennlig alternativ

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 16. oktober, 2023
Siv Henriette Jacobsen sitter i panel på EWCR 2023. Hun prater til forsamlingen.

Siv Henriette Jacobsen på verksted om nattog under EWRC i Brussel 11. oktober 2023. © European Union / Laurie Dieffembacq.

Vikens fylkesrådsleder og medlem av Østlandssamarbeidets representantskap, Siv Henriette Jacobsen, deltok i forrige uke på European Week of Regions and Cities (EWRC) i Brussel. Fylkeskommunen arrangerte, sammen med Berlin og Malmø, et seminar om hvordan man kan styrke nattogforbindelsene i Europa.

Jacobsen mener det er viktig at fylkeskommunene på Østlandet er med på å utvikle et bedre nattogtilbud.

– Nattog er et godt, effektivt og klimavennlig alternativ til fly på mellomlange ruter. Men tilbudet er for lite utbygd, for lite koordinert og for dyrt, sier Jacobsen.

Hun mener at fylkeskommunene på Østlandet har en sterk posisjon i Skandinavia, og at de kan bidra til å skape et nettverk av nattog mellom Oslo, København, Stockholm og Helsinki.

– Først og fremst ønsker vi oss nattog til København, sier hun.

Jacobsen er også opptatt av å sikre at nattog blir et mer tilgjengelig alternativ for alle, at vi må jobbe for at prisene blir lavere, og at det blir lettere å booke billetter.

Samarbeid er nøkkelen

På seminaret i Brussel ble det diskutert en rekke utfordringer og muligheter for nattog. Blant annet ble det fremhevet at det er behov for bedre samarbeid mellom nasjonale infrastrukturforvaltere, økt finansiering og tilgjengelighet av materiell.

Jacobsen er optimistisk med tanke på fremtiden for nattog.

– Det er en økende etterspørsel etter nattog, og jeg tror vi kan skape et mer robust og attraktivt tilbud i årene som kommer, sier hun.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier