Velg en side

Konferanse om omstilling til grønn næringstransport

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 9. oktober, 2023
To biogassfyllestasjoner på Innlandsporten i Stange kommune. Åtte personer står i ring ved den ene og har en samtale.

Biogassfyllestasjon på Innlandsporten i Stange kommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Konferansen vil gi en statusoppdatering på omstillingen til grønn næringstransport på Østlandet, og diskutere hvordan vi kan overvinne de utfordringene som står i veien for omstillingen. Dette blir også et viktig forum for å dele kunnskap og erfaringer.

3. november inviterer Østlandssamarbeidet og Osloregionen til konferanse om omstilling til grønn næringstransport på Deichman i Bjørvika. Konferansen er gratis og åpen for alle som er interessert i temaet, og fokuset vil ligge på hvordan vi kan øke tempoet i omstillingen til grønn næringstransport på Østlandet.

Mangel på infrastruktur er en barriere

Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport være halvert. I dag kommer 34 % av utslippene i veitrafikken på Østlandet fra tunge kjøretøy. Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport.

Prosjekt skal bidra til å øke tempoet

Høsten 2022 startet Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport, for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Prosjektet støttes av Klimasats.

Program med fokus på status og fremtid

Konferansen vil fokusere på status for prosjektet, omstillingen til grønn næringstransport og hvordan vi kan jobbe videre for å øke tempoet. Blant temaene som vil bli diskutert er:

  • Hva skal til for å nå klimamålene innen veitransport?
  • Hvordan responderer markedet på Enovas støtteprogrammer?
  • Har vi nok kraft og nettkapasitet?
  • Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke tempoet?

Påmelding

Påmelding til konferansen gjøres via denne lenken. Fristen for påmelding er 24. oktober.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier