Select Page

Konferanse om omstilling til grønn næringstransport

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 9. October, 2023
To biogassfyllestasjoner på Innlandsporten i Stange kommune. Åtte personer står i ring ved den ene og har en samtale.

Biogassfyllestasjon på Innlandsporten i Stange kommune. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Konferansen vil gi en statusoppdatering på omstillingen til grønn næringstransport på Østlandet, og diskutere hvordan vi kan overvinne de utfordringene som står i veien for omstillingen. Dette blir også et viktig forum for å dele kunnskap og erfaringer.

3. november inviterer Østlandssamarbeidet og Osloregionen til konferanse om omstilling til grønn næringstransport på Deichman i Bjørvika. Konferansen er gratis og åpen for alle som er interessert i temaet, og fokuset vil ligge på hvordan vi kan øke tempoet i omstillingen til grønn næringstransport på Østlandet.

Mangel på infrastruktur er en barriere

Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport være halvert. I dag kommer 34 % av utslippene i veitrafikken på Østlandet fra tunge kjøretøy. Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport.

Prosjekt skal bidra til å øke tempoet

Høsten 2022 startet Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport, for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Prosjektet støttes av Klimasats.

Program med fokus på status og fremtid

Konferansen vil fokusere på status for prosjektet, omstillingen til grønn næringstransport og hvordan vi kan jobbe videre for å øke tempoet. Blant temaene som vil bli diskutert er:

  • Hva skal til for å nå klimamålene innen veitransport?
  • Hvordan responderer markedet på Enovas støtteprogrammer?
  • Har vi nok kraft og nettkapasitet?
  • Hvordan kan vi jobbe sammen for å øke tempoet?

Påmelding

Påmelding til konferansen gjøres via denne lenken. Fristen for påmelding er 24. oktober.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier