Velg en side

Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre?

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til konferanse 3. november på Deichman i Bjørvika der tema er omstilling til grønn næringstransport, hva er status og hvordan går vi videre.

Høsten 2022 startet Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport, for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport være halvert. 34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp. Prosjektet støttes av Klimasats.

Prosjektet har nå pågått i vel et år, og vi tar pulsen på hva som har skjedd i denne perioden. Hva skal til for at vi skal nå klimamålene innen veitransport? Hvordan responderer markedet på Enovas støtteprogrammer? Hvilke resultater har vi skapt i prosjektet så langt? Og, ikke minst; hva skal vi gjøre framover?

Påmelding

Registreringer er stengt for dette arrangementet.

Program

Kl. Programpost/tema
10.00 Del 1: Status for omstillingen i transportbransjen

Hva skal til for å nå klimamålene innen veitransport? Mads Nordum, nestleder i Transportseksjonen, Miljødirektoratet.
Markedets respons på Enovas programmer innen landtransport. Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport, Enova
Har vi nok kapasitet i nettet? Hva mener nettselskapene? Thea Øverli, Lede.
Grønt landtransportprograms pilotprosjekter. Thor Morten Wangen, kommunikasjonsrådgiver, GLP

11:25 Del 2: Grønn næringstransport på Østlandet – hva skjer?

Lansering: Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport. Eirin Lund, seniorrådgiver arealplan, Norconsult
Kartløsning for mulige energistasjoner. Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen
Innlandsporten – Norges første komplette energistasjon. Erik Habberstad, næringssjef, Stange kommune
Energistasjon på Gardermoen. Lasse Sjøvik, prosjektleder, Ullensaker kommune
Energistasjon på Avinors arealer. Amy C. Løken-Erichsen, kommersiell leder og Ole Marius Eibak, fagsjef eiendom, Avinor.
Oslo kommunes tilrettelegging for fossilfrie lastebiler. Margrethe Lunder, klimarådgiver, Klimaetaten, Oslo kommune.

12:25 Lunsj
13:10 Del 3: Hvordan jobbe videre sammen?
Innledning: Slik skal Energistasjoner for grønn næringstransport bidra til omstillingen. Panelsamtale med følgende deltakere: Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet, Thor Morten Wangen, Grønt landtransportprogram, Mads Nordum, Miljødirektoratet, Per Øyvind Voie, Vireon, og Thea Øverli, Lede.
Åpent for spørsmål fra salen
14:00 Slutt