Velg en side

Østlandssamarbeidet tok til orde for styrkede grønne utenlandsforbindelser på Scan-Meds korridorforum

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 08.06.23
Korridorforum for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk

Koordinator for EU Scan-Med Pat Cox ledet forumet. Foto: Linda Ehnmark.

Østlandssamarbeidet fremhevet betydningen av sterke og grønne utenlandsforbindelser under sin deltakelse på korridorforumet for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk. Representert ved Linda Ehnmark fra Vestfold og Telemark fylkeskommune deltok Østlandssamarbeidet i det viktige møtet som fant sted i Albert Borschette Conference Centre i Brussel den 6. juni.

Under forumet la Østlandssamarbeidet vekt på tre transportkorridorer av stor betydning: Oslo-Göteborg, Oslo-Stockholm og Jyllandskorridoren (Oslo/Stavanger-Aalborg-Hamburg). Ehnmark påpekte i sin innledning at det er nødvendig med tilstrekkelig jernbanekapasitet på strekningen Oslo-Göteborg etter åpningen av Fehmarnbelt i 2029 for å unngå overbelastning av veitrafikken.

Oslo-Stockholm-korridoren får økt betydning

Østlandssamarbeidet uttrykte også glede over at Oslo-Stockholm og Jyllandskorridoren nå er inkludert i det høyest prioriterte transportnettet i Scan-Med-korridoren, som strekker seg fra Skandinavia til Middelhavet. Oslo-Stockholm knytter Skandinavias tettest befolkede område sammen og har potensial til å integrere bo- og arbeidsmarkeder langs strekningen, samt flytte over én million reisende fra fly til tog årlig. Det forventes også at strekningen vil få økt militær betydning etter NATO-utvidelsen mot Sverige.

Det ble også vist til samarbeidet mellom norske og danske aktører i Interreg-prosjektet “Grønn Jyllandskorridor”. På dansk side, opp til Hirtshals og Frederikshavn, er Jyllandskorridoren blitt en del av Scan-Med. “Grønn Jyllandskorridor” har som mål å utnytte potensiale som den nye statusen innehar, og å fremme grønne, multimodale transporter mellom Norge og Europa via Jylland. Det ble uttalt at en på kort sikt vil se på muligheter for å utnytte eksisterende kapasitet i transportnettet, og på lengre sikt jobbe med utbedringer, først og fremst på jernbane.

TEN-T (De transeuropeiske transportnettverk) er en viktig satsing for å knytte Europa tettere sammen, og Østlandssamarbeidet har som overordnet mål å bidra til å integrere Østlandet med Europas transportnett. Dette er viktig for konkurransekraften og attraktiviteten til både næringsliv, byer og tettsteder. Østlandssamarbeidet står sammen om å fremme de tre transportkorridorene som forbinder Østlandet med Europa; Oslo-Göteborg, Oslo-Stockholm og Jyllandskorridoren.

Østlandssamarbeidet pådrivere for samordnet transportplanlegging

Deltakelsen på korridorforumet ga Østlandssamarbeidet muligheten til å delta i samtalen om utviklingen av transportkorridoren, oppdatere andre aktører om våre aktiviteter og perspektiver, og knytte kontakt med beslutningstakere fra EU-institusjonene og medlemsstatene. Østlandssamarbeidet ønsker å være pådrivere for en mer samordnet planlegging av grensekryssende strekninger og raskere utbygging for å nå målene i den europeiske transportpolitikken.

Korridorforum for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk

Tommi Vollmann, Scandria Alliance, og Linda Ehnmark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, på korridorforum for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk. Foto: Linda Ehnmark.

Korridorforum for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk

Rune Bakkevold, Viken fylkeskommune, og Linda Ehnmark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, på korridorforum for TEN-T Scan-Meds kjernenettverk. Foto: Linda Ehnmark.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier