Velg en side

Konferanse: teknologi for å redde Oslofjorden

av Morten Stemre |
Publisert 21. mars, 2023
Et basseng med kloakkslam på renseanlegget på Bekkelaget

Opphaver: Fotograf Steinholt Ingar Haug. Rettshaver: Leverandør Aftenposten, Leverandør NTB scanpix. Kilde: Scanpix

18. april er det Leverandørkonferanse om teknologi som kan redusere forurensning fra kommunale avløp og fremme sirkulære løsninger.

Forurensning fra avløp er en av de største bidragsyterne til den kritiske miljøtilstanden i Oslofjorden, og det skal gjøres store investeringer på avløpsområdet i hele nedbørfeltet til Oslofjorden i årene framover. Derfor er det viktig at kommuner kan investere i framtidsrettede, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger på avløpsområdet.

For å belyse mulighetene arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet, Osloregionen IPR og Østlandssamarbeidet en leverandørkonferanse 18. april på Næringslivets hus i Oslo, i samarbeid med Startup Norway, Norsk Vann og Vannklyngen.

Deltakerne på konferansen kan forvente:

  • Kunnskap om teknologi som er klar til kjøp/bruk.
  • Eksempler på offentlige virksomheter som er i gang.
  • Hvordan du og din kommune kan bli med i videre samarbeid.

Mer informasjon om program og påmelding finnes på nettsidene til Leverandørutviklingsprogrammet.

Artikkelen er skrevet av

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier