Velg en side

Konferanse: teknologi for å redde Oslofjorden

av Morten Stemre |
Publisert 21. mars, 2023
Et basseng med kloakkslam på renseanlegget på Bekkelaget

Opphaver: Fotograf Steinholt Ingar Haug. Rettshaver: Leverandør Aftenposten, Leverandør NTB scanpix. Kilde: Scanpix

18. april er det Leverandørkonferanse om teknologi som kan redusere forurensning fra kommunale avløp og fremme sirkulære løsninger.

Forurensning fra avløp er en av de største bidragsyterne til den kritiske miljøtilstanden i Oslofjorden, og det skal gjøres store investeringer på avløpsområdet i hele nedbørfeltet til Oslofjorden i årene framover. Derfor er det viktig at kommuner kan investere i framtidsrettede, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger på avløpsområdet.

For å belyse mulighetene arrangerer Leverandørutviklingsprogrammet, Osloregionen IPR og Østlandssamarbeidet en leverandørkonferanse 18. april på Næringslivets hus i Oslo, i samarbeid med Startup Norway, Norsk Vann og Vannklyngen.

Deltakerne på konferansen kan forvente:

  • Kunnskap om teknologi som er klar til kjøp/bruk.
  • Eksempler på offentlige virksomheter som er i gang.
  • Hvordan du og din kommune kan bli med i videre samarbeid.

Mer informasjon om program og påmelding finnes på nettsidene til Leverandørutviklingsprogrammet.

Artikkelen er skrevet av

  • Morten Stemre

    Morten er seniorrådgiver for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier